Har du en ny forretningsidé som kan skape vekst i regionen?

Kommende arrangement

Kompetansemegling innen klima, miljø og energi

Forskningsrådet og fylkeskommunen har gitt Proventia i oppdrag å tilby næringslivet tilgang på kompetansemeglere som har til formål å hjelpe bedrifter med å avdekke behov som kan løses gjennom forskning og finansieres gjennom virkemiddelapparatet