Har du en ny forretningsidé som kan skape vekst i regionen?

Resultater inkubasjonsprogrammet 2013-2023

Nye arbeidsplasser
0
Selskaper bistått
0
MNOK fra investorer
0
nye ideer vurdert i 2023
0
selskap tatt opp i inkubasjon i 2023
0

Kommende arrangement

Kompetansemegling innen klima, miljø og energi

Forskningsrådet og fylkeskommunen har gitt Proventia i oppdrag å tilby næringslivet tilgang på kompetansemeglere som har til formål å hjelpe bedrifter med å avdekke behov som kan løses gjennom forskning og finansieres gjennom virkemiddelapparatet