Start i Grenland

Næringsfaglig vurdering

Proventia skriver næringsfaglige vurderinger for innbyggere som bor i Skien, Porsgrunn og Bamble kommune. For å kvalifisere til en næringsfaglig vurdering må du som søker vise at din forretningside har en sannsynlighet for å gjøre deg selvforsørgende etter endt stønadsperiode. 

Du må ha fått innvilget dagpenger (eller andre ytelser fra NAV) før du kan søke på næringsfaglig vurdering.

Det gjør du gjennom å fylle ut et skjema som ligger under teksten her.   

I tillegg til skjemaet må du lage et budsjett som viser et driftsår uten støtte fra NAV.   

Når du har sendt inn skjemaet tar vi kontakt med deg for en gjennomgang.