Start i Grenland

Næringsfaglig vurdering

Proventia tilbyr næringsfaglige vurderinger for innbyggere som er bosatt i Skien, Porsgrunn, og Bamble kommune. Disse vurderingene er en essensiell tjeneste for de som ønsker å utforske muligheten for å bli selvforsørgende gjennom egen forretningsvirksomhet. For å være kvalifisert for en slik vurdering, er det nødvendig at du som søker kan vise at din forretningsidé har potensial til å gjøre deg selvforsørgende etter den planlagte stønadsperioden.

Som en del av søknadsprosessen, er det krav om at du utarbeider et budsjett som illustrerer forretningsdriften for ett år uten økonomisk støtte fra NAV. Dette er en viktig del av vurderingsgrunnlaget og bidrar til å gi et realistisk bilde av forretningsidéens levedyktighet.

Det er viktig at fyller ut skjemaet på en detaljert og grundig måte. Dette sikrer at vi har all relevant informasjon tilgjengelig for å kunne gjøre en vurdering av din planlagte etablering. Gjennom informasjonen du oppgir, bør det komme frem at du besitter den nødvendige kunnskapen og erfaringen som kreves for å lykkes innen den aktuelle bransjen.

Er du usikker på hvordan du setter opp budsjett? Her finner du forslag til budsjett for et AS og for et enkeltpersonsforetak. (Filen vil bli lastet direkte ned på din maskin)

Mal budsjett enkeltpersonforetak (ENK)

 

Mal budsjett aksjeselskap (AS)