Skapt for å hjelpe gode ideer ut i verden

Gjennom aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk, skal Proventia hjelpe gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres og skape vekst i regionen.

Hva er inkubasjon?

Inkubasjon er et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter.

I en inkubator får gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og investorer. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse.

Siva gir en basisfinansiering til inkubatorer som deltar i programmet.

Hvorfor inkubasjon?

Inkubatorbedrifter lykkes ofte bedre enn andre gründerideer, fordi:

1. Din idé er helten!
Inkubatoren gjør alltid sitt beste for at din satsning skal lykkes.

2. Vi er med deg hele veien!
Du får hjelp fra A til Å gjennom hele prosessen.

3. Du kan tenke stort!
Gjennom våre tjenester og vårt støtteapparat får du tilgang til det du trenger hele veien. Det gjør at du kan fokusere på det du skal, nemlig å utvikle og kommersialisere din idé.

Hvem kan vi hjelpe?

Proventia ønsker å tiltrekke seg nye, gode forretningsidéer med stort vekstpotensial som kan realiseres og skape vekst i regionen.

Det finner vi kanskje først og fremst blant:

1. Entreprenører – Enkeltpersoner, eller gründere, med en god og realiserbar idé.

2. Etablerte bedrifter – Bedriftsintern knoppskyting og innovasjon som av ulike årsaker, og med fordel bør realiseres utenfor bedriften.

3. Student- og forskningsmiljøer – For eksempel ved Universitetet i Sør-Øst Norge (USN).

Les mer om evalueringskriterier og våre bedrifter her

Inkubasjon

Inkubasjon er en veletablert metode for utvikling og realisering av nye forretningsideer. Etter en evaluering vil aktuelle kandidater få tilbud om å gå inn i en preinkubasjonsfase. Dersom både bedriften og Proventia etter preinkubasjon fremdeles mener at muligheten for å lykkes med realisering er stor, vil idéhaveren få tilbud om å gå inn i selve inkubasjons-programmet.

Som inkubatorbedrift
får du tilgang på:

 • Forretningsplan og forretningsmodell
 • Utvikling av produkt, tjeneste og produksjon
 • Markedsanalyser
 • Jus/Patentrådgiving
 • Bransje- og industrinettverk
 • Kapitalinnhenting
 • Funksjonelle, trivelige og rimelige kontorlokaler

 • Gode møteromsfasiliteter

 • Bredbåndsnett

 • Mulighet for leie av administrative støttetjenester

 • Kantine

 • Andre gründerbedrifter

 • Virkemiddelapparatet

 • Andre inkubatorer

 • Bransje- og industrinettverk

 • Faglig og sosialt miljø

Inkubasjonsmodell