Grenland næringsfond

Grenland næringsfond  eies av kommunene Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien.
Proventia administrerer fondet. Der «Grenland» blir omtalt i skjema nedenunder, så er det disse kommunene vi viser til.

Grenland næringsfond er en tilskuddsordning, jfr. Kommunelovens § 19-1.

Fondet skal anvendes til aksjeinvestering, lån eller tilskudd til næringsdrivende med aktivitet i en eller flere av kommunene nevnt ovenfor.

Hvem kan søke Grenland næringsfond?

  • Alle bedrifter kan gis lån forutsatt et særskilt godt potensiale for jobbskaping.
  • Fondet skal fortrinnsvis anvendes mot oppstartsselskaper eller prosjekter med innovasjonshøyde.

Ikke støtteverdige tiltak:

  • Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering.
  • Midler fra fondet skal ikke brukes til ordinær drift.
  • Næringsfondet skal ikke finansiere offentlig virksomhet.
  • Næringsfondet skal ikke brukes til å gi garantier.
  • Næringsfondet skal ikke brukes til allerede påløpte kostnader.

Søknad