Grenland næringsfond

Grenland næringsfond  eies av kommunene Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien.
Proventia administrerer fondet.

Grenland næringsfond er en tilskuddsordning, jfr. Kommunelovens § 19-1.

Fondet skal anvendes til aksjeinvestering, lån eller tilskudd til næringsdrivende med aktivitet i en eller flere av kommunene nevnt ovenfor.

Hvem kan søke Grenland næringsfond?

 • Alle bedrifter kan gis lån forutsatt et særskilt godt potensiale for jobbskaping.
 • Fondet skal fortrinnsvis anvendes mot oppstartsselskaper eller prosjekter med innovasjonshøyde.

Ikke støtteverdige tiltak:

 • Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering.
 • Midler fra fondet skal ikke brukes til ordinær drift.
 • Næringsfondet skal ikke finansiere offentlig virksomhet.
 • Næringsfondet skal ikke brukes til å gi garantier.
 • Næringsfondet skal ikke brukes til allerede påløpte kostnader.

Søknad

Søknad skal inneholde:

 • budsjett
 • finansieringsplan
 • beskrivelse av prosjektet
 • sysselsettingseffekt
 • markedsvurdering

Søknad kan sendes pr mail til vibeke@proventia.no