Proventia bidrar til vekst i regionen

Proventia ble etablert i 2013 for å hjelpe gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i regionen. Gjennom innovasjonsselskapet får idéhaverne tilgang på støttetjenester, kontorer, kompetanse, nettverk, investorer og fysisk infrastruktur.

Proventia bidrar til å utvikle gode forretningsidéer til lønnsomme bedrifter. Vi bryr oss om gründerne våre, og hjelper dem å fokusere på hva som skal til for at nettopp deres idé skal lykkes. Vi kan ikke gjøre jobben for dem, men vi kan lose dem gjennom prosessen, formidle kontakt med virkemiddelapparatet og hjelpe til å fokusere på det som er viktig. Vår jobb er å bidra til å realisere drømmer. Drømmer som kan skape ny og bærekraftig vekst i regionen.

Start i Grenland er et tilbud til gründere helt i startfasen. Har du lyst til å etablere egen virksomhet og ikke vet hvor du skal begynne? Start i Grenland gir deg enkel individuell rådgiving for hvordan du kan gå fra idé til ny virksomhet. Vi kan også tilby kontorplass. Ta kontakt via skjema til høyre.

En Siva
inkubator

Som Siva-partner, kan Proventia benytte seg av et effektivt inkubasjonsprogram. Programmet har vist seg velegnet som et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape knopskyting og ny vekst i eksisterende bedrifter.

I en inkubator får gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og investorer. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse.

Siva gir en basisfinansiering til inkubatorer som deltar i programmet.

Eierne i
Proventia

Prioritert etter eierandel:

Herøya Industripark
Grenlandskommunene
Siva SF
Universitetet i Sørøst-Norge
Telemark Fylkeskommune
Bilfinger
Telemark Teknologipark AS
Notodden Utvikling AS
Sintef                                     Skagerak Utvikling AS         Klosterøya Utvikling AS             Project Invest AS

Styret i
Proventia

Styreleder:
Sverre Gotaas, Herøya Industripark AS

Styremedlemmer:

Jan Nikolai Boye, Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Jørgen Nyhus, Skagerak Energi

Monika Lønnebakke, Skien Kommune

Jasmina Hafizovic Cavka, Sintef

Mette Lene Falck-Pedersen, Universitetet i Sør-Øst Norge

Lars Ivar Bøe, Bilfinger AS

Arild Petersen, Siva SF

John Terje Veseth, Notodden Utvikling AS

Daglig leder:
Jørn Roar Bamle

Revisor:
Ernst & Young AS

Regnskapsfører:
Aider AS

Vårt kjerneteam

Proventia har i tillegg til egne ansatte tilgang på ressurser fra våre eiere og samarbeidspartnerne.

Proventia har kontorer både i Herøya Industripark i Porsgrunn og i Hydroparken på Notodden.

Jørn Roar Bamle

Vibeke Abrahamsen

Petter Skaraas

Thomas Åmot

Tone Allum

Hans Børge P. Lien

Preben Hjallum

Ståle Tveit

Rolf Olaf Larsen

Kompetansemeglere

Preben Hjallum

Vårt kontor i Porsgrunn

Vårt kontor i Notodden

Hvor i virkemiddelapparatet i Telemark kan du få hjelp med din idé?

Det er ikke alle nye ideer som kvalifiserer for opptak i en inkubator. Da er det heldigvis mange andre aktører i virkemiddelapparatet som kan være til hjelp. Proventia samarbeider tett med alle aktører som jobber med næringsutvikling i regionen. Her er noen av dem.

Innovasjon Norge skal gi lokale ideer globale muligheter. Har du spørsmål om ideen din, eller ønsker du å søke finansiering? Sjekk om din ide kvalifiserer! Ta kontakt

Vestfold og Telemark fylkeskommune har asvaret for utvikling av strategiske, regionale planer for nyskaping og næringsutvikling, og satser bl.a. på entreprenørskap, etablererkontorer og elevbedrifter for ungdom. Fylkeskommunen gir støtte til næringsutvikling, enten direkte eller gjennom Innovasjon Norge. Les mer

StartOpp Midt-Telemark er et tilbud for gründere og studenter, utviklet av Midt-Telemark Næringsutvikling i samarbeid med Etablererkontoret, kommunene i Midt-Telemark og Høgskolen i Sørøst-Norge,

StartOpp Midt-Telemark er en plass der bedrifter i oppstartsfasen kan dele sin erfaring med hverandre. Gjennom en delingskultur kan bedriftene benytte seg av av hverandres ekspertise, og veien til gode råd blir kortere.

Vil du vite mer? Ta kontakt

Telemark Næringshage er fylkets eneste leverandør av SIVA næringshageprogram rettet mot distriktskommuner. Gjennom programmet kan små og mellomstore bedrifter få hjelp til ulike utviklings-prosjekter.

Telemark Næringshage leverer tjenester innenfor kompetansemegling på kultur, reiseliv og opplevelser. 

StartOpp Vest-Telemark er etablerertjenesten for Vinje, Tokke, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Nissedal. Les mer

Telemark Utviklingsfond skal være et virkemiddel for å skape og underbygge positiv befolknings- og næringsutvikling i alle deler av Telemark fylke.

Midlene som Telemark Utviklingsfond forvalter, er det årlige overskuddet fra fylkeskommunal konsesjonskraft fra de åtte kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje.

Vil du vite mer om mulighetene for å søke om støtte til ditt prosjekt? Ta kontakt

Etablererkontoret Grenland er et gratis tilbud til alle som vurderer å starte egen bedrift.

Kontoret dekker kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø og Drangedal, og har kontorer i Skien (Klosterøya) og Kragerø. Les mer

Notodden Utvikling AS kan hjelpe deg som ønsker å etablere, eller flytte din bedrift til Notodden. NUAS kan bidra med veiledning og utfylling av nødvendige søknadspapirer og være en samtalepartner i vurdering av prosjekter og i økonomiske spørsmål. Selskapet har også mulighet til å bidra med finansiell støtte i enkelte prosjekter. Har du spørsmål rundt andre støtteordninger fra Nuas? Ta kontakt

Rjukan næringsutvikling AS sin virksomhet består i å fremme næringsvirksomhet i kommunen med hovedfokus på lokal verdiskapning, trygging og etablering av arbeidsplasser gjennom utvikling av eksisterende virksomheter og tilrettelegging for nye virksomheter.

RNU er 100% eid av Tinn kommune. Selskapet er kommunens næringsapparat, og skal gjennomføre strategier og planer som er vedtatt av politikerne i Tinn kommune.  Les mer

Våre kompetansepartnere tilfører inkubatorbedriftene viktig erfaring og kunnskap

Proventia har et stort nettverk av kompetansepartnere. Gjennom gunstige avtaler og delfiansiering, kan gründerne dermed få profesjonell rådgivning av ekseperter innenfor en rekke områder til en rimelig penge. Under følger en kort presentasjon av våre kompetansepartnere.

Rundt 80 bedrifter med ca. 2.500 ansatte er etablert i Herøya Industripark. Virksomhetene spenner fra store industri- og vedlikeholdsbedrifter til mindre gründer- og teknologibedrifter. Med høy industrikompetanse og stort nettverk kan ressurspersoner i Herøya Industripark ofte bistå nyetableringer med verdifull rådgivning. Les mer om Herøya Industripark.

Proventia har et godt samarbeid med USN. Fra forsknings- og høgskolemiljøet, har det vokst frem nye innovative virksomheter som har utviklet seg fra forskningsprosjekter eller studentbedrifter til kommersielle og lønnsomme virksomheter. Les mer

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, og utfører hvert år flere tusen oppdrag – for små og store kunder. Les mer

TET har bedriftsrådgivere som kan bistå med solid kunnskap og erfaring innen organisasjonsutvikling, kommunikasjon og økonomi. Les mer

Green Business Norway er en interesseorganisasjon for virksomheter innenfor miljø- og energiteknologisektoren. Selskapets visjon er å framstå som det fremste innovasjonsmiljøet i Norge innenfor miljø- og energiteknologi, og skal være en katalysator for nyskaping, vekst og internasjonal ekspansjon. Les mer

Project Invest tilbyr et bredt kompetansespekter innen planlegging og gjennomføring av industrielle prosjekter. Selskapet leverer tjenester i hele verdikjeden fra idé og studiefasen, til drift og vedlikehold. Les mer

Powered by Telemarks ambisjon er å bli verdens første klimapositive industriregion og levere innovative grønne teknologiske løsninger til det globale markedet.

Klyngens hovedmål er å løfte regionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien.

Gjennom klyngeprosjektet skal det utvikles en verdensledende miljøteknologiklynge med fokus på samarbeid om utvikling og innovasjon av løsninger, produkter og tjenester for prosessindustri, leverandører og samarbeidspartnere til denne.

Les mer

Bilfinger Industrial Services Norway AS, er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norge. Ressurspersoner i Bilfinger, kan ofte bidra med nyttig rådgivning for Proventia-bedrifter med industrielle forretningsideer. Les mer

Deloitte er et markedsledende selskap innen revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Deloittes konsulenter i Grenland, kan bistå Proventias bedrifter med rådgivning innen forretningsutvikling, aksjonæravtaler, patenbeskyttelser, skatt og juss. Les mer

SINTEF Molab er en av Norges største laboratoriebedrifter. Virksomheten betjener kunder fra industri og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge. Virksomhetsområder er miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. Molab tilbyr også prøvetaking og rådgivning. Les mer

Periti er et av Norges fremste konsulentmiljøer som jobber med utvikling og realisering av tekniske forretningideer.

Selskapet har få ansatte, men et effektivt nettverk av konsulenter som gjennom egne avtaler er tilgjengelig for oppdrag gjennom Periti. Les mer

EY er et av de markedsledende selskapene innen revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester.

EYs lokale ansatte i Telemark, kan bistå Proventias bedrifter med rådgivning innen forretningsutvikling, aksjonæravtaler, patenbeskyttelser, skatt og jus.

EY har kontor i Bø,  Kragerø, Notodden og Porsgrunn.

Les mer