Start i Grenland

Start i Grenland hjelper gründere

Start i Grenland er en del av Proventia. Vi hjelper gründere  med å få til en god start på sin gründeridé. Har du lyst til å etablere egen virksomhet og ikke vet hvor du skal begynne? Start i Grenland gir deg enkel individuell rådgivning for hvordan du kan gå fra idé til ny virksomhet. 

Første skrittet kan være å delta på vårt Smartstart-kurs. Her får du vite litt om de viktigste tingene du bør kjenne til når du skal i gang med egen bedrift. Sjekk vår aktivitetskalender for mer informasjon og påmelding.

Start i Grenland

Vi kan gi deg enkel, individuell veiledning på følgende områder:

 • Forretningsidé og forretningsplan
 • Markedsavklaring
 • Valg av organisasjonsform
 • Regnskap, rapportering og regler
 • Budsjett
 • Finansieringsmuligheter

 

Gründerplassen

For virksomheter som enten har innovasjonshøyde og/eller ett potensiale for å skape flere nye arbeidsplasser i Grenland har START i Grenland et eget tilbud hvor vi tilbyr:

 • 2 timer veiledning fra en forretningsutvikler i måneden
 • Lån av kontorplass på Herøya
 • Lån av møterom
 • Lån av printer
 • Deltagelse i felles gründermøter på Teams og fysiske møter
 • Gratis medlemsskap hos Grenland næringsforening

Start hos deg

Har du behov for å møte Hans Børge personlig, så har han også mulighet til å møte deg i din hjemkommune. Etter at du har fyllt inn skjema nedenunder (Veiledning av gründere), så bestemmer vi møtested.

Veiledning av gründere

Ingen oppstartsvirksomheter er like, derfor er vi opptatt av å tilby hver enkelt tilpasset hjelp og veiledning. Vennligst fyll inn følgende skjema, så tar vi kontakt med deg.

Start i Grenland - Gründerplassen

For virksomheter som enten har innovasjonshøyde og -eller ett potensiale for å skape flere nye arbeidsplasser i Grenland har START i Grenland et eget tilbud hvor vi tilbyr: 

 • 2 timer veiledning fra en forretningsutvikler i måneden 
 • Mulighet til å låne kontorplass faste dager 
 • Mulighet til å låne møterom 
 • Tilgang til printer 
 • Deltagelse i felles gründermøter på Teams og fysiske møter

Kontorplass er hos Proventia på Herøya.  

Forpliktelser for deltager(e): 

 • Delta på avtale møter 
 • Utarbeide en kort handlingsplan etter hvert møte. Handlingsplanen gjennomgås i møtene 
 • Nevne deltagelse hos Gründerplassen der det er naturlig 
 • Jobbe aktivt for å få ut virksomhetens potensiale 
 • Bidra til felleskapet gjennom og delta og dele kunnskap på felles samlinger og i gründerhverdagen generelt 

  Etter 3 måneder foretar vi en felles evaluering og vurderer videre deltagelse i Gründerplassen.  

For å søke om opptak til deltagelse i Gründerplassen ber vi deg om så svare på en del spørsmål. Vennligst fyll inn følgende skjema.

Næringsfaglig vurdering

Proventia skriver næringsfaglige vurderinger for innbyggere som bor i Skien, Porsgrunn og Bamble kommune. For å kvalifisere til en næringsfaglig vurdering må du som søker vise at din forretningside har en sannsynlighet for å gjøre deg selvforsørgende etter endt stønadsperiode. 

Det gjør du gjennom å fylle ut følgende skjema.  

I tillegg til skjemaet må du lage et budsjett som viser et driftsår uten støtte fra NAV.   

Når du har sendt inn skjemaet tar vi kontakt med deg for en gjennomgang.  

Vår hovedveileder i Start i Grenland

Hans Børge Lien

Hans Børge P. Lien
Tlf. 907 50 025
Mail: hans@proventia.no