For investorer

Blant Proventias inkubatorbedrifter vil det alltid være mange spennende investeringsmuligheter.  Mange av bedriftene trenger finansiering. Vår oppgave er å knytte kontakt mellom bedriftene og aktuelle investorer.

Inkubatorbedrifter lykkes oftere og raskere

Erfaringer viser at nye forretningsideer som får ta del i Sivas inkubatorprogram lykkes både oftere og raskere. Les mer om våre bedrifter, Proventia og vår metode.

Våre bedrifter

Proventias målgrupper er enkeltpersoner, oppstartsbedrifter eller etablerte bedrifter med nye forretningsidéer som har stort vekstpotensial, og som kan realiseres i regionen. Les mer

Om Proventia

Proventia ble etablert i 2013 for å hjelpe gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i regionen. Les mer

Om inkubasjon

Inkubasjon er en veletablert metode for utvikling og realisering av nye forretningsideer. Gjennom aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk, skal Proventia hjelpe gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres og skape vekst i regionen. Les mer