2,5 milliarder kroner til utbygging

2,5 milliarder kroner til utbygging

Av Vibeke Abrahamsen

Proventia-bedrift har suksess etter ferdig inkubasjon. Ideén, planleggingen og forarbeidet til verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret ble «ruget frem» i inkubasjon hos Proventia.

Carl Ivar Holmen var gründeren for den gang Salmofarms AS, som var inkubatorbedrift. Selskapet var det første i landet som fikk konsesjon på landbasert oppdrett – på Rjukan. Det var en del «prøving og feiling» på hvorvidt det skulle være oppdrett på laks eller ørret. Carl Ivar Holmen forteller;

«Opprinnelige så planla vi ørretproduksjon, men markedet var ikke interessert i det på det tidspunktet. Så vi søkte konsesjon som dekket både laks og ørret og gikk som kjent i gang med laks. Prosjektet var krevende og tok lang tid. For å gjøre en lang historie kort, så kom det et godt tilbud på selskapet og vi vurderte det som riktig å selge. De nye eierne har både kapital og riktig kompetanse til å ta prosjektet videre. Nå går det kjempebra med ørreten og de nye eierne. Jeg er sikker på at Hima Seafood og det nye anlegget vil sette Rjukan og Telemark på kartet. Jeg er veldig stolt av hva vi fikk til og at det nå endelig blir realisert.»

Denne uken kunne Rjukan Arbeiderblad fortelle om anleggsarbeidet som nå er i gang på tomta på Svadde, Rjukan. Avisen refererer til daglig leder, Sten Falkum i Hima Seafood;

 «Nå har vi lyktes fullt ut med å finansiere prosjektet. Det har tatt lang tid, men først nå var tida moden. Jeg er spesielt stolt av at vi har lykkes med å utvikle en modell som ikke er den billigste, men den best mulige.»

Et svensk og et britisk bærekraftfond har gått inn med store summer i prosjektet på Rjukan. I følge UCN er det londonbaserte fondet inne med £40 millioner. I tillegg er flere norske investorer med, blant annet lakseoppdretter Erik Osland som skal levere rogn til anlegget.

Biprodukt

Ved produksjon av oppdrettslaks, vil store mengder gjødsel bli et biprodukt. Tørket fiskegjødsel uten salt kan bli et salgsprodukt. Det legges opp til et resirkuleringsanlegg hvor 99,3 % av vannes renses og resirkuleres, de øvrige 0,7% av vann renses også før det slippes ut.

Nye arbeidsplasser

Anlegget på et areal på 27.000 m2 vil kreve opptil 40 ansatte når det er i drift i 2024. Før den tid vil det kreves stor sysselsetting i anleggsperioden.  Det er milevis med rør både over og under bakken som skal legges, fra friskt vann til flere basseng.

Inkubasjon

– Carl Ivar Holmen, hvilken betydning hadde inkubasjonen for det industrieventyret som nå skjer på Rjukan?

«Å være en del av en inkubator var viktig for oss fordi det ga oss tilgang til kompetanse, nettverk og ressurser som ellers ville være vanskelig å få tilgang til. Videre så tenker jeg at prosjektets størrelse og inkubatorens fokus på industriprosjekter var en god match. Oppdrett på land er industri og det er noe vi er gode på i Telemark.»

Carl Ivar_blank

Carl Ivar Holmen er i dag tilbake i inkubasjon med sitt nye selskap Norhybrid, som er lokalisert i Herøya Industripark.