Salmofarms AS

Salmofarms AS

  • Carl Ivar Holmen
  • Post Inkubasjon
  • Investor

Salmofarms - Norges største landbaserte lakseoppdrettsanlegg er under planlegging på Rjukan.

Ferskvannsanlegget vil kunne produsere renere fisk, uten fare for lakselus eller rømming. Carl Ivar Holmen og Sophus Jacob Kielland har sammen med Tinn Kommune, Krüger Kaldnes AS, som driver med vannteknologi for industri, planlagt og utarbeidet en prosjektbeskrivelse av landbasert lakseoppdrett. Gründerne godt i gang med planleggingen av detaljprosjekteringen som begynner vinteren 2018.

 

Markedspotensial
På verdensbasis øker lakseforbruket med 7% i året. I Norge klarer vi en vekst på 2-3% pr år, så behovet er stort og i vekst. Akvafarm Rjukan vil ha en årsproduksjon av laks på 10 000 tonn og 155 tonn sløyd fisk hver uke.

 

Industri for fremtiden
Dette anlegget vil være et miljøvennlig anlegg med utnytting av spillvarme fra annen nærliggende industri, og utreder også produksjon av biogass fra avfall til som sekundærkilde til varme. Gjennom hele oppdrettssyklusen er man opptatt av å sikre en høy standard innen hygiene, fiskevelferd og bærekraftig oppdrett.

Nye arbeidsplasser
For å klare produksjonen av 155 tonn laks for salg pr uke, er det stort behov for arbeidskraft. Inntil 40 nye mennesker på produksjon, slakteri og pakking av laksen. Med en god miks av faglært og ufaglært arbeidskraft. I tillegg vil det være behov for inntil 5-6 stillinger innen salg og administrasjon.

cURL error 6: Could not resolve host: zizudev.no