Gründerplassen

Kontorplass er hos Proventia på Herøya.  

Forpliktelser for deltager(e): 

  • Delta på avtale møter 
  • Utarbeide en kort handlingsplan etter hvert møte. Handlingsplanen gjennomgås i møtene 
  • Nevne deltagelse hos Gründerplassen der det er naturlig 
  • Jobbe aktivt for å få ut virksomhetens potensiale 
  • Bidra til felleskapet gjennom og delta og dele kunnskap på felles samlinger og i gründerhverdagen generelt 

    Etter 3 måneder foretar vi en felles evaluering og vurderer videre deltagelse i Gründerplassen.  

For å søke om opptak til deltagelse i Gründerplassen ber vi deg om å svare på følgende spørsmål: