Gründerplassen

Kontorplass er hos Proventia i Herøya Industripark (Bygg 25).
Har du potensiale for to eller flere arbeidsplasser i Grenland, kan du søke om opptak til Gründerplassen.

Forpliktelser for deltager(e): 

  • Delta på avtalte møter 
  • Utarbeide en kort handlingsplan etter hvert møte. Handlingsplanen gjennomgås i møtene 
  • Nevne deltagelse hos Gründerplassen der det er naturlig 
  • Jobbe aktivt for å få ut virksomhetens potensiale 
  • Bidra til felleskapet gjennom å delta og dele kunnskap på fellessamlinger og i gründerhverdagen generelt

    Etter 3 måneder foretar vi en felles evaluering og vurderer videre deltagelse i Gründerplassen.  

For å søke om opptak til deltagelse i Gründerplassen ber vi deg om å svare på følgende spørsmål: