Proventia-bedrift inn i Grønt Skipsfartsprogram

Proventia-bedrift inn i Grønt Skipsfartsprogram

Av Vibeke Abrahamsen

Norge forsterker posisjonen som verdensledende på effektiv skipsfart. Vår inkubatorbedrift BioCatch medvirker til posisjoneringen.

Grønt Skipsfartsprogram er et partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører. Programmet skal være et effektivt virkemiddel for iverksetting av regjeringens strategier og planer. I 2022 har programmet 115 partnere, hvorav BioCatch er én av disse.

Grønt Skipsfartsprogram handler om bærekraftige logistikkløsninger, lønnsomme utslippskutt, grønne arbeidsplasser, økt konkurranseevne og eksport, og om å ta en internasjonal lederposisjon.

– Reduserte utslipp fra skipsfarten har høyeste fokus både fra næringen selv og fra myndigheter på alle plan. Gjennom Grønt Skipsfartsprogram kan vi utnytte det beste fra hele den maritime klyngen og sammen bidra til å realisere gode ideer. Grønt Skipsfartsprogram gir et godt grunnlag for å realisere prosjekter, forteller Harald Solberg som er administrerende direktør i Norges Rederiforbund og leder for styringsgruppen i Grønt Skipsfartsprogram.

BioCatch

Proventia gratulerer BioCatch med partneropptak til Grønt Skipsfartsprogram.

BioCatch er etablert i Langesund. Selskapet utvikler systemer og prosesser for innsamling og distribusjon av biprodukter. Selskapet både etablerer og drifter produksjonsenheter for klimanøytral virksomhet. Å bli partner i Grønt Skipsfartsprogram er et meget viktig steg videre for BioCatch på deres vei til å tilby grønn sjøtransport.

– Dette gir BioCatch tilgang til hundrevis av nye partnere for videre utvikling av BioCatch sin grønne transportløsning på sjø, forteller daglig leder John H. Hansen.

På bildet fra venstre: John H. Hansen, Merete Espe Christiansen, på skjerm: Hemming Tømmeråsmo, Olav Nybø Winterkjær.