EU har stor tro på porsgrunnsfirma

14.jul 2023
Aktuelt

EU har stor tro på porsgrunnsfirma

Av Vibeke Abrahamsen

Bevilger 448 millioner kroner til pilotfabrikk

Nordic Electrofuel AS på Herøya får høy anerkjennelse fra European Climate, Environment and Infrastructure Executive Agency (CINEA)

CINEA er EU-kommisjonens byrå som jobber med avkarbonisering og bærekraftig vekst i Europa. Byrået har en nøkkelrolle i det grønne skiftet og har fokus på å skape synergier for å støtte et bærekraftig og avkarbonisert Europa.

Nordic Electrofuel AS er en av våre inkubatorbedrifter som jobber for EUs klimamål ved å etablere produksjon av CO2-nøytral, syntetisk miljøvennlig drivstoff.

Selskapet vil benytte CO2-utslipp fra nærliggende industri.

Ved å kombinere dette med avansert teknologi vil selskapet kunne tilby karbonnøytralt flytende drivstoff til konkurransedyktige priser.

E-fuel-anlegget vil starte drift i 2026 i Herøya Industripark.

Denne uken kom den hyggelige meldingen om at selskapet mottar økonomisk støtte fra CINEA. I tilsagnet står det blant annet:

«Nordic Electrofuel AS tar sikte på å demonstrere den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten av produksjon av syntetisk brensel. Pilotskala-anlegget vil bruke avgass fra et nærliggende metalloksid reduksjonsanlegg som råstoff, for å produsere 8000 tonn syntetisk drivstoff per år ved bruk av Reverse Water Gas Shift (RWGS) og Fischer-Tropsch (FT) teknologi.

Innovasjonen er veldig sterk.

Det er gjort detaljerte sammenligninger for alle essensielle individuelle teknologielementer, inkludert elektrolysørteknologien, RWGS teknologier, katalytisk og ikke-katalytisk partiell oksidasjon (CPOX/POX), spillvarmegjenvinning og FT-syntese.

De viktigste nyvinningene i forslaget inkluderer utviklingen innen RWGS, FT-reaktor- og halegasshåndtering, samt integrering av disse teknologiene.

Teknologien tillater bruk av rå CO/CO2-avgass uten behov for CO2-fangst i seg selv, og fører dermed til et enklere prosessoppsett.

Forventet innovasjonshøyde er troverdig: prosess-simuleringer tilbys, og bidragene utover det siste innen teknikk for hvert enkelt teknologielement er overbevisende referert til bestemte leverandører og fasiliteter. Overbevisende massebalanse-tall presenteres også.»

 

– Vi bygger den første fabrikken i Norge, den første i industriell skala og kanskje den første i verden, forteller fabrikksjef Victor Dias. – Her på Herøya skal vi produsere klimavennlig e-fuel, syntetisk drivstoff laget av CO2, vann og strøm.

Det eksisterer e-fuel anlegg for produksjon av e-metanol andre steder i verden, men anlegget som Nordic Electrofuel bygger på Herøya er det første industrielle anlegget i verden for produksjon av hydrokarbonbasert e-fuel.

Hva er karbondioksid og avkarbonisering?

Karbondioksid – eller CO2 – er en livsnødvendig gass i atmosfæren. Menneskeskapte utslipp fører til en økning av CO2 i atmosfæren, noe som forsterker drivhuseffekten og fører til klimaendringer. For å stanse klimaendringene må menneskeskapte utslipp reduseres kraftig. Eksempler på slike utslipp er forbrenning av fossile brensler som kull, olje og gass, og fra avskoging. Avkarbonisering eller dekarbonisering handler om å gå over til løsninger med mindre CO2-utslipp ved hjelp av fornybar energi eller lavkarbonløsninger, som hydrogen og karbonfangst og -lagring.

Fakta om produksjonsanlegget på Herøya

  • Leverandører: Aker Solutions leverer Front End Engineering i nært samarbeid med ARVOS GmbH Schmidtsche Schack og Emerging Fuel TechnologyBilfinger har også vært en god bidragsyter med design på tilknytting av hjelpesystemer på Herøya.
  • Råstoff: CO/CO2, vann og fornybar strøm.
  • Nordic Electrofuel og Eramet Norway har inngått avtale om leveranse av ovnsgass (CO og CO2) til nytt klimanøytralt grønt drivstoff
  • Produksjon: 10 millioner liter e-fuel årlig.
  • Drift: 20-23 personer på skift