Pene vindmøller?

25.okt 2023
Aktuelt

Pene vindmøller?

Av Vibeke Abrahamsen

Mens aktive vindmøllemotstandere har fått regjere i kommentarfelt på nett og i leserinnlegg i avisene, så har et Herøya-basert selskap jobbet jevnt og trutt med sine vindmøller som et alternativ til å bedre energikrisen. Norhybrid lager vertikale, mindre vindturbiner, og i dag var det «Grand Opening» på Norges første hybride minikraftverk.

Proventia er stolt av sin inkubatorbedrift, Norhybrid, som har vokst raskt de siste par årene – både i antall ansatte og teknologiutvikling. Nå er det lansering av produktet.

Energikrisen i Europa – 40 millioner innbyggere i energifattigdom

Vi leser og hører om strøm-krise. Det er ikke kabler nok til å frakte strøm. Det er ikke strøm nok til kablene. Strømmen forsvinner ut av landet. Industrien kan ikke utvikles uten mer strøm. Det er tomt i vannmagasinene. Det er fullt i vannmagasinene. Gjennom et år blir det mange påstander.

Det er vanskelig å vite hva som er skremselspropaganda og hva som er fakta.

Mandag denne uken publiserte EU-kommisjonen de nakne tallene for energikrisen i Europa. I 2021 – før energikrisen satte inn – var det cirka 6,9% av EUs borgere som levde i det som kalles energifattigdom. Det vi si at de ikke hadde råd til varme i bolig eller lage seg varm mat. Det har nå økt til 9,3% – mer enn 40 millioner europeere har ikke råd til varme i sitt eget hjem eller bruke stekeovn og komfyr! Ifølge publikasjonen er det barnefamilier, eldre og enslige forsørgere som er de som er hardest rammet. Dokumentet til kommisjonen ramser opp en rekke tiltak som skal settes i verk, hvorav Norges bidrag blir utslippskvoter.

EU har satt i verk en rekke sparetiltak og øker innsatsen for å bygge ut fornybar energi. Her i Norge har NVE nylig lagt frem prognoser som viser at strømprisen blir dobbelt så høy som det vi har vært vant med frem mot 2030.

Alternativ til selvforsynt strøm?

I det norske landbruket er det en diskusjon om hvordan lage sin egen strøm. Det er en reell fare for at enkelte områder kan gå tom for strøm, og det er her Norhybrid kommer med sin løsning. Nemlig korte, stille, vertikale vindturbiner. Som Norhybrid selv sier:

«Vindkraft trenger ikke være ensbetydende med døde ørner og konstant sus. Å utnytte nærvind betyr å hente energi fra “den lille vinden” nær bakken. Det betyr å heller bruke mindre turbiner – på størrelse med en gatelykt – for å fange opp lett bris i rurale og til dels urbane strøk. Vind og energi som ikke bare det statlige strømnettet eller utenlandske eiere kan utnytte, men som alle som har et strømbehov kan installere og bruke selv. For å lage sin egen energi.»

Langs Hydrovegen på Herøya i Porsgrunn har Norhybrid sin vindturbin blitt testet ut et par år allerede. Den står like ved YX-stasjonen og ruver ikke spesielt stort i terrenget. Vertikale vindturbiner er et godt alternativ også for industri og næringsliv med behov for mye strømproduksjon og  som allerede har store områder som er blitt industrialisert.

Video fra Herøya

Hybridløsning lansert i dag

Det var stort oppbud av inviterte gjester til Norhybrid sin lansering i formiddag. Ved Farsund Lufthavn var det snorklipping da anlegget med tre turbiner, solceller og batteri ble presentert. Hybridløsningen er den første av sitt slag i Norge.

– Med selvforsynte energiløsninger kan kommuner, bedrifter og næringer ta makten tilbake og selv starte det grønne skiftet. Små kraftverk, á la det vi ser her i dag, kan etableres i tett befolkede strøk. Å forstå potensialet som ligger i denne teknologien er viktig for å skape fremtidige energistrategier, forme politiske beslutninger og å prioritere investeringer på rett sted, forteller CEO i Norhybrid, Carl Ivar Holmen.

Selvprodusert strøm

– Hvis du ser for deg et minikraftverk med 200 turbiner, solceller og batteri, så kan dette produsere 5000 MWh i året. Nok til et stort universitet med laboratorier, kontor og andre bygninger. Eller en mellomstor fornøyelsespark med karuseller og restauranter, forteller Holmen.

Eller som Norges energiminister, Terje Lien Aasland, sa etter et besøk hos Norhybrid;

– Ved å plassere disse turbinene på toppen av gatelyktene langs en 30 mil trafikkert vei, så vil det genere strøm til 7000 hjem i året.

Meldingen fra oss i Proventia er;
det finnes forskjellige varianter av vindmøller, og vi er kritiske til at alle turbiner blir kategorisert likt.

Disse vindturbinene (VAWT) kommer i mange ulike fasonger og noen vil faktisk også kalle dem for både kunstverk og pene. Vi gratulerer hele gjengen i Norhybrid med lanseringen og følger spent med på videreutviklingen av hybridløsningen.