Gun Lock AS

Gun Lock AS

  • Gunnar Ellingsen
  • 2018
  • Inkubasjon
  • Investor

Selskapet utvikler ny patentert låsemekanisme til håndvåpen.