Gun Lock

Gun Lock

  • Gunnar Ellingsen
  • 2018
  • 920 797 342
  • Pre Inkubasjon
  • Samarbeidspartner

Selskapet utvikler ny patentert låsemekanisme til håndvåpen.