Auto Trimmer AS

Auto Trimmer AS

  • Jostein Krogsgård Meen
  • 8. november 2021
  • 928242110
  • Pre Inkubasjon
  • Investor

2. september 2023

Skien-selskapet Auto Trimmer gikk nylig gjennom første trinn i behandlingen av patentsøknaden om den automatiske hekktrimmerteknologien. Det vil si at Patentstyret ikke har klart å finne en konflikt med andre oppfinnelser. Auto Trimmer videreutvikler nå teknologien.