TheKnitRing AS

TheKnitRing AS

  • Jon Audun Thorsen
  • 03.09.2020
  • 925 621 870
  • Inkubasjon
  • Samarbeidspartner

PRESENTASJON AV STRIKKERINGEN

Strikking med 3 tråder kan være problematisk. Selvfølgelig kan alle gjøre det, men de fleste strikkere opplever problemer relatert til dette.

  • Lange løse tråder på baksiden av strikketøyet, som gjør at trådene må løftes over hverandre. Med Strikkeringen beveger man skyveren, slik at hovedtråden beveges under de andre trådene. 
  • Trådene vikler seg sammen. Med Strikkeringen er ikke dette noe problem lenger. All bevegelse av trådene skjer i front.