Green Ammo AS

Green Ammo AS

  • Rolf Inge Roth
  • 2019
  • 922 320 837
  • 3
  • Inkubasjon
  • Samarbeidspartner

Selskapet utvikler digitale løsninger som erstatter løskrutt («rødfis») til bruk i trening med våpen.

For mer informasjon besøk selskapets hjemmeside her