Minox Technology

Minox Technology

  • Ole Morten Erichsrud
  • 26.01.1995
  • 974 421 747
  • Forretningsmessig innovasjon
  • Samarbeidspartner

Minox er kjent i bransjen som den mest kompakte og effektive måten å deoksygenere vann på. Minox-prosesesn ble utviklet av Minox og Norsk Hydros forskningssenter i 1985-1990. Den første enheten ble levert til Statoils Snorre A-plattform i 1991. Siden den gang har prosessen blitt kontinuerlig forbedret og optimert og har vist seg å være en svært effektiv, robust og pålitelig måte og deoksygenere vann på. Rundt 30 systemer er blitt levert over hele verden.

Selskapet er lokalisert på Notodden og på Herøya i Porsgrunn.