X-Con AS

X-Con AS

  • Islam Poliku
  • 17.08.2021
  • 927 700 840
  • Pre Inkubasjon
  • Samarbeidspartner

«X-CON Norway har inngått samarbeid med tyske GoGas.. Vi leverer antibakterielle løsninger for så vel private som offentlige arenaer. Søylene vi leverer kan benyttes i alt fra kontorlandskap til kjøpesentre, apoteker og fotballarenaer. Robotene benyttes først og fremst ved sykehus, legesenter. UVC panelene blir brukt i garderobeanlegg og sanitære områder, samt hotellrom.

Studier viser oppsiktsvekkende funn av mer virus i luften rundt pasienter innlagt til behandlingenn andre smittede, noe som er en indikasjon på økt risiko for helsepersonellet

INTERsens  serien er validert og sertifisert i henhold til gjeldende internasjonale sikkerhets-og medisinske standarder i overensstemmelse med medisinske EN-standarder.

GoGas sine smittevernprodukter er akkreditert fra tyske myndigheter, og samarbeider med det medisinske universitetet i Bochum. Med bakgrunn i dette er det en utbredt bruk av GoGas produktene i den tyske helsesektoren.»