Bioenvision AS

Bioenvision AS

  • Morten Eikenes
  • 2015
  • 916300433
  • 3
  • Inkubasjon
  • Samarbeidspartner

FunzioNano® er en generisk teknologiplattform utviklet gjennom forskning ved SINTEF.

FunzioNano AS er et spin-off selskap fra SINTEF som utvikler innovativ, miljøvennlig teknologi som kan bidra til å skape bærekraftig vekst. Selskapet driver med produksjon og salg av funksjonelle nanoteknologi-baserte hybridpolymerer, med dokumenterte, kundetilpassede materialforbedrende egenskaper.

FunzioNano® er en generisk teknologiplattform utviklet gjennom ulike forskningsprosjekter over 10 år ved SINTEFs avdeling for materialer og kjemi. Teknologiplattformen er beskyttet av en serie patenter, og flere produktprogrammer er under utvikling.