Soraytec Scandinavia AS

Soraytec Scandinavia AS

  • Christopher Benedikt Pilscheur
  • 2015
  • 915 925 510
  • Inkubasjon
  • Investor

Soraytec Scandinavia – ingen energi til spille

Daglig leder Christopher Benedikt Pilscheur i Soraytec Scandinavia viser fram smart måleinstrument som kan kobles til strømnettet.

 

Det smarte måleinstrumentet henter ut data i sanntid, og hjelper nettselskapene med å optimalisere distribusjonen av strøm uten at energi går til spille. Smartmåling bidrar også til å forlenge levetiden til eksisterende utstyr.

  • Vi har gjennomført tester og fortsetter å verifisere utstyret og Smart instrumentet videre i felt sammen med Skagerak Energi på deres kraftstasjon på Klosterøya i Skien forteller Christopher Benedikt Pilscheur.

Slik fungerer det

Christopher Benedikt Pilscheur forklarer hvordan måleinstrumentet fungerer, se pitch.

https://youtu.be/VbVYOLpf7Ig