Exentric AS

Exentric AS

  • Dag Jonassen
  • 14.01.2020
  • 924 405 570
  • 2
  • Inkubasjon
  • Investor

Salg, agentur og import, samt utvikling av  elektriske løsninger og produkter innen olje, gass og infrastruktur i  industribransjen. Kjøp og salg av andre produkter/tjenester som  naturlig hører sammen med dette.