Løvetannakademiet AS

Løvetannakademiet AS

  • Sandrina Sandell
  • 2016
  • 1
  • Post Inkubasjon
  • Annet

Løvetannakademiet leverer og utvikler ettervernstilbud til barneverntjenester. Selskapet er organisert som en ideell sosialt entreprenørskapsbedrift, 

 Det betyr to ting:

  • I vedtektene er det ikke gitt anledning til å ta ut utbytte på avkastning. I Løvetannakademiet går all overskudd tilbake til virksomheten. Deres mål er å hele tiden utvikle og forbedre tjenestene til det beste for barn og unge.
  • Ved en eventuell oppløsning skal gjenværende eiendeler gå til en organisasjon med tilsvarende eller nærliggende formål. I Løvetannakademiet er det vedtektsfestet at generalforsamlingen bestemmer dette formålet sammen med eventuelt vedtak om oppløsning.

Dette gjør selskapet

Løvetannakademiet tilbyr tjenester innen barnevern, for unge mellom 16-23 år.
Deres tilbud omfatter forberedende kurs for ungdom på vei over i ettervern og oppfølgingsprogram for ungdom i ettervern. 
Selskapet ønsker å bidra til at unge har kunnskap og verktøy for å være en reell partner i planleggingen mot voksenlivet og får et ettervernstilbud med fokus på personlig utvikling, så vel som praktiske og sosiale ferdigheter.
cURL error 6: Could not resolve host: zizudev.no