Educos AS

Educos AS

  • Ketil Klingberg
  • 2017
  • 919 865 342
  • 2
  • Post Inkubasjon
  • Samarbeidspartner

Utvikling av metode for bruk i skoleverket for å lære å kjenne deg selv.

Folk snakker ofte om å finne seg selv. Du kan ikke finne deg selv, du må utvikle deg selv.