KLP Trykktanken Grønn Energi

12. september 2023 12:00 - 12:30

KLP Trykktanken Grønn Energi

Når

12. september 2023
12:00 - 12:30

Er du interessert i å høre mer om KLP Trykktanken? Bli med på dette digitale informasjonsmøtet, og hør hvilke muligheter det kan gi deg!

Om Trykktanken

Trykktanken er akseleratorprogrammet for selskaper og ideer som ønsker å videreutvikle ideene sine. I programmet vil CoFounder med partnere hjelpe gründere eller idéhavere med å realisere ideen sitt fulle potensial og bygge bærekraftige planer for virksomheten videre.

Sammen med et team fra CoFounder og Proventia vil vi gå grundig gjennom forretningsplanen for selskapet, og samarbeide med deg for å forstå visjonen, identifisere muligheter og utfordringer, og legge frem en solid strategi for selskapet som tiltrekker investorer. Arbeidet sammenstilles i en forretningsplan og en investorpresentasjon som presenteres for et kompetente og utfyllende panel. CoFounder bruker prosessen til å bli kjent med selskapene som er med, og gjøre oss opp en investeringsvurdering.

Hvem leter vi etter?

Programmet passer godt for:

  • Gründere og startups i tidlig- eller vekstfase
  • Ideer fra forskningsmiljøer, som har et kommersielt potensial
  • Ideer fra industrimiljøer eller bedrifter, som kan spinnes ut som kommersielle selskap
  • Behov innspill fra bransjer og bedrifter.

Om CoFounder

CoFounder har siden 2011 investert i og spunnet ut over 40 teknologibedrifter fra forskning og industri som løser morgendagens utfordringer. Vi jobber tett med selskapene i tidligfase med å løfte teknologien ut til markedet. KLP Trykktanken er en del av vår investeringsprosess og vi bruker programmet til å gjøre en vurdering om vi ønsker å investere i ditt selskap.

Påmelding til infomøtet: