Våre bedrifter er best i klassen!

Våre bedrifter er best i klassen!

Av Vibeke Abrahamsen

Hele tre av Proventias inkubatorbedrifter har mottatt Eureka Eurostars støtte. Av 432 søknader ble Cemit Digitals søknad trukket frem som den beste av de alle!

Hva er Eurostars?

Eurostars er verdens største finansieringsprogram for små- og mellomstore bedrifter som søker midler til FoU-prosjekter som skaper innovative produkter, prosesser eller tjenester som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt.

Vår kompetansemegler har oversikten

Preben Hjallum er kompetansemegler, forretningsutvikler, leder av Helseinnovasjon Telemark og ansatt i Proventia. Han har god kunnskap om Eurostars og har hjulpet til med å skrive søknader.    

 – Cemit Digital har vunnet Europamesterskapet i FoU prosjekter! Cemits søknad har som første norske bedrift fått den beste scoren av alle søknadene, forteller Preben. 

– Ixion Innovation er Proventias samarbeidspartner på søknadsskriving. Selskapet er et veldedig konsulentselskap med hovedsete i England. Og i denne runden ble det jack-pot for våre selskap.

Næringsministeren gratulerer

Mandag ettermiddag ble det offisielt at Cemit Digital er «best i klassen». Næringsminister, Jan Christian Vestre, hilste på bedriften i forbindelse med departementet sitt besøk i Herøya Industripark. 

– Vi heier på den innovasjonskraften som er i denne regionen, fortalte næringsministeren til NRK.

– Det er viktig med tilbakemeldinger på næringspolitikken, så vi kan vurdere hva vi kan bli enda bedre på.

CEMIT Intelligent Railway System

Cemits mål er å utfordre jernbane- og trikkesektoren til å bruke innovative og bærekraftige løsninger ved å gjøre dem tilgjengelige, slik at infrastruktureiere kan nå sine mål om sikkerhet, effektivitet, pålitelighet og tilgjengelighet. 

 

Etter besøket på Herøya, dro næringsministeren med delegasjon til Brevik for å hilse på en annen av våre inkubatorbedrifter; Sustaintech.