Proventia forsterker rådgiverteamet

17.aug 2018
Aktuelt

Proventia forsterker rådgiverteamet

Siri Krohn-Fagervoll (siri@krohnfagervoll.no)

Proventia har store ambisjoner om å videreutvikle rådgivertjenesten til gründere, og forsterker teamet med Monika Lønnebakke (39) som ny forretningsutvikler fra 20. august.

Et økende antall gründervirksomheter i Grenland og Telemark skaper behov for å utvide teamet som leverer inkubatortjenester. Nå går Monika Lønnebakke inn som ny forretningsutvikler i Proventias kjerneteam som fra før består av fem rådgivere fra Proventia, Herøya Industripark og Vekst i Grenland. I tillegg samarbeider Proventia tett med et bredt nettverk av næringsutviklere og kompetansemeglere i regionen.

Monika

«Å lykkes sammen er 3 ganger’n så moro!»

Det sier Proventias nye forretningsutvikler, Monika Lønnebakke, da vi møter henne i Herøya Industripark.

Hva slags type er du?

Jeg er entusiastisk, utålmodig og blid, og liker at ting går framover. Jeg liker folk som brenner for å realisere idéer de tror på. Når jobben handler om utvikling og muligheter kontra drift og begrensninger trives jeg godt. Det er spennende å jobbe med fremtidsrettede bedrifter.

 

Erfaringer fra ungdomstiden eller jobblivet som har påvirket deg?

Fra min oppvekst med hardtarbeidende mor som eneforelder skjønte jeg tidlig at man er ansvarlig for å skape de mulighetene man ønsker seg. Da må man ut å bli kjent med folk. Så en viktig egenskap er å være åpen.

Jeg tror at Grenland kan oppleves ganske lukket for folk utenfra. Der har vi et forbedringspotensial – å ta imot nye som kommer hit. Vi skal være ambassadører, men likeså viktig er det å være en god velkomstkomite.

 

Du har vært banksjef. Hvilken innsikt derfra vil du dra nytte av i Proventia?

I Sparebanken Sør jobbet vi mye med kundefokus og fremtidens rådgivingskonsept, så jeg tar med meg både framtidsorientering og utviklingsperspektiv.

I tillegg tar jeg med, at ingenting skjer av seg selv.  Vil man skape resultater må man har driv. Alt handler om mennesker og det å skape og opprettholde motivasjon. I bank er det også mye måling. Jeg tar med meg viktigheten av å sette seg tydelige mål, og at det viktig å feire milepæler og suksesser.

Når du skal jobbe hardt med noe er det godt å ha med andre på laget ditt som heier på deg.

«Å lykkes sammen med andre er 3 ganger’n så moro som å lykkes alene».

 

Nå skal du være rådgiver og et samlende punkt i en gründerhverdag med mange forskjellige enkeltbedrifter som ikke har et samlet interessefellesskap som i en virksomhet. Hvordan skal du lykkes med jobben?

Vi jobber mye èn til èn i møter med hver enkelt bedrift. Utover det er målet å skape interessante samlingspunkt for gründerne. Jeg tror vi må utvikle arenaer sammen med de andre selskapene som jobber med gründere og innovasjon i regionen. Det viktigste er at når gründerne møtes og får glede av hverandres kunnskap og erfaringer.

 Proventia

Samlingspunkt for gründere: Monika Lønnebakke tror på å utvikle felles treffpunkt for gründere som har så bra kvalitet at de prioriterer å bruke tiden sin der. Foran fv. Monika Lønnebakke, forretningsutvikler Proventia og Geir Gregersen, UVE Cleantech. Fv. bak, Gründerne Carl Ivar Holmen, Salmofarms og Stein Helleborg, Dynafuse.  

 

Jobben din er å hjelpe gründere til å lykkes ut i verden. Hva mener du er det mest krevende med den jobben?

Det kan oppleves krevende å bidra til å holde tilstrekkelig fremdrift over lengre tidsperioder. Mange av gründerne våre har en stor utviklingsjobb foran seg før de kommer ut i sitt marked. Nå skjer ting svært raskt i markedet, og gründeren må holde tritt med det som skjer parallelt med eget utviklingsarbeid.

Og vi kommer ikke utenom pengene som trengs – det kan være krevende. Det står respekt av den jobben som må legges ned for å finne tilstrekkelig finansiering.

 

Hva er dine tips til folk som lurer på om de skal velge gründerveien eller finne seg en jobb?

Velger man gründerveien, bør kanskje tipset være å ikke gi opp!?  Samtidig å være bevisst på å skaffe seg hjelp på de områdene du ikke er så sterk på selv.

Jeg har stor respekt for gründere. Gründerlivet påvirker jo hele familier. Derfor fortjener de all vår støtte og oppmerksomhet, og at vi heier på de som tør å satse.

Jeg gleder meg til å brette opp ermene og komme i gang. 

 

 

Monika Lønnebakke

Stilling: Forretningsutvikler

Alder: 39

Familie: Mann, Erik. 2 barn (7 og 10år)

Utdannelse: Mastergrad samfunnsøkonomi

Yrkeserfaring: Banksjef PM Sparebanken Sør, Næringsutvikler Vekst og Grenland og Skien Kommune, Forretningsutvikler Gjensidige