Norskutviklet helseplattform på vei ut i Europa

18.jan 2021
Aktuelt

Norskutviklet helseplattform på vei ut i Europa

Av Jørn Roar Bamle

Norske Nyby er en digital plattform som gjør det mulig å frigjøre helseansattes tid. Samtidig blir det flere hender til de mest sårbare.


Tekst: Marte Østmoe

       Hele 50 kommuner og organisasjoner i Norge og Sverige bruker nå Nyby.
Dette forteller Knut Urdalen. Han er medgr
ünder og teknisk sjef i Nyby. 

Sammen med Fredrik Gulowsen, Kristina Tuhus og Magnus Kober, startet han opp Nyby for cirka 5 år siden. 

Teknikk: Knut Urdalen har 15 års erfaring innen digitale produkter. Likevel understreker han at det er menneskene som står sentralt i gjennomføringen av hjelpeappen Nyby.

Det var Fredrik Gulowsen som hadde selve ideen, opplyser Urdalen. Han hadde erfaring med hvordan det norske helsesystemet fungerte i praksis. 

 

Sterk vekst i 2020

Helse: Sykepleier Sara Boge Stol ber om hjelp fra kvalifiserte innbyggere og frivillige, direkte fra fra Nyby-appen på sin tjenestetelefon. Her sammen med bruker og innbygger i Bydel St. Hanshaugen.

Under Korona-utbruddet opplevde Nyby en ekstrem økning i etterspørselen. Aldri før har behovet for avlastning av
helseansatte v
ært tydeligere .

 Det var som om vi fikk en eldrebølge i løpet av en uke, utbryter Urdalen.

I 2020 øket Nybys omsetning med det doblete. De faste inntektene ble femdoblet. Per dags dato kan man uten problem drifte plattformen for bedriftens eksisterende kunder. Urdalen røper at planene har vokst:

Vi har større ambisjoner! Rett før jul ble også de første pilotprosjektene i Danmark og Tyskland signert.

 

Enkelt å bidra 

Hver dag, hele året, jobber 15 mennesker med Nyby. Urdalen deler gjerne en hemmelighet: Vi er nå i kontakt med potensielle kunder i Danmark, England, Tyskland og Polen.

Brukerundersøkelser og analyser peker nemlig i samme retning: I alle land er behovene nesten de samme! Helseansatte blir mer og mer presset på tid.
Dette samtidig som mange eldre f
øler seg ensomme. Syke trenger hjelp til å handle. Det kan være små oppdrag som å måke snø, gå ut med søpla eller hente posten. I tillegg kommer sosiale ønsker: Noen å prate med, en tur i skogen eller en kinoopplevelse. Når en kommune har Nybyappen kan de koble helseansatte som ser behov, direkte med de som er kvalifisert til å bidra.  

Gode hjelpere: Nyby letter trykket for landets helsearbeidere. Her er tre beboere fra Idrettsveien bofellesskap klare til meningsfull innsats i Melhus kommune.

 

Det motsatte av roboter – mennesker er muligheter!

      –        På sett og vis er vi en motvekt til robotsamfunnet, ler Urdalen. Han er ingeniør med 15 års erfaring innen digitale produkter. Når alt kommer til alt tror han likevel mer på menneskene enn på teknikken. Det er sant at Nyby-appen ikke hadde vært mulig uten avansert teknologi, men Nyby er også utviklet gjennom utviklingskontrakter i en rekke norske kommuner der det er samlet informasjon helt siden 2015.

Høyt henger de: I Nybyappen kan brukerne spørre om hjelp til det aller meste. Oppgavene trenger ikke være store, men likevel vanskelige å få til. Het er frivillig i gang med å bytte gardiner for en bruker i Tynset kommune.

Det var dette feltarbeidet, og ikke teknikken i seg selv, som la primærgrunnlaget for Nyby. Urdalen viser til selskapets visjon:
Menneskene er mulighetene!
 

Selv om menneskene står i sentrum, og teknologien er bedriftens sekundære ressurs, har det siste vært svært krevende. Innovasjon i offentlig sektor er krevende, forklarer Urdalen. Det er lange prosesser og store krav knyttet til kvalifisering, håndtering av sensitiv informasjon og andre utfordringer. Spesielt vanskelig er det å få til et samarbeid på tvers av ulike juridiske landskaper i en kommune, innrømmer han. 

– Innføring av ny teknologi i krever også en stor del endringsledelse, legger han til.

I og med et samarbeid med Nyby er dette en viktig tjeneste kommune får. 

 

Støtte fra Proventia 

Urdalen er den første til å innrømme at teamet har vært avhengig av vennlige dytt, konkrete råd og  økonomisk drahjelp. 

  Proventia har bistått med rådgivning og veiledning i søknadsprosesser, juridiske spørsmål og sikkerhetsarbeid, opplyser han. Uten Proventia
ville oppstarten v
ært hard og fremdriften tregere. Knut Urdalen sier det slik: Proventia har vært en trygg og god samarbeidspartner i inkubasjonsperioden. Inkubatoren trer alltid støttende til. De er raske til å finne gode løsninger og byr på et unikt kompetansenettverk. Kan de ikke hjelpe selv, er kontakten videreformidlet. Vi har jobbet med virkelig gode ressurspersoner og sammen har vi løst en rekke utfordringer. Spesielt under prosessen om å søke EU-midler og utredningen av et nødvendig personvern, GDPR, var Proventia helt uerstattelige! Nybys nettverk besto hovedsakelig av utviklere og designere, men ingen jurister. Slike kyndige mennesker skaffet Proventia til veie

 

Grensesprengende 

Thor Heyerdahl sa det så fint: «Grenser, jeg har aldri sett en, men jeg har hørt at de finnes i tankene hos visse mennesker».  Ledelsen i Nyby baserer hele sin viten på disse tankene. Å hjelpe og bli hjulpet er universelle behov vi mennesker har. I Norge har vi et godt utviklet velferdssystem, slår Knut Urdalen fast,  Men over alt ser vi en knapphet på ressurser og også tid. Det samme gjelder resten av Europa. Brukernes behov er lik uansett nasjon. Teamet i Nyby bekrefter at det er høye krav for hvordan man bygger en app. Nyby  sikrer at brukeren kan føle seg både trygg og at hjelpen skjer effektivt. Vårt datasystem tilfredsstiller alle krav, forsikrer han. Ikke bare innholdet holder alle internasjonale mål og er grensesprengende. Det er også Nyby.  

https://nyby.no