Gjennombrudd for Sustaintech-gründere.

30.apr 2019
Aktuelt

Gjennombrudd for Sustaintech-gründere.

Siri Krohn-Fagervoll, siri@krohnfagervoll.no

Klare for industriell kunde og fullskala anlegg etter vellykket pilot i Herøya Forskningspark.

Løser et stort problem: Sustaintech gründere løser et stort problem med utslipp av farmasøytiske produkter til elver og hav. Gründerne (fv) Trond Ingebretsen, Bjørge Fredheim og Vegard Heggem har alle ingeniør-, forsker- og forretningsbakgrunn fra jobber i bl.a. Equinor, NOKAS, Vistin Pharma.

Gjennombrudd – ny miljøteknologi klar for fullskala
Sustaintech-gründer Trond Ingebretsen forteller om gode resultater fra utprøving i pilotanlegg i Herøya Forskningspark av en ny miljøteknologi som renser ut farmasøytiske produkter (medisiner) fra vann.
– Vi har testet og bevist at løsningen fungerer både i lab og i moderate størrelser industrielt, forteller Trond Ingebretsen.

Det betyr at vi har et produkt som er klart for oppskalering og kommersialisering.
Ingebretsen startet opp miljøteknologiselskapet Sustaintech sammen med to gode kollegaer i 2016.

Selskapet ble tidlig en del av inkubatoren Proventia i industrimiljøet på Herøya, og fikk god hjelp til å bygge en industriell pilot i Herøya Forskningspark.

 

 

Vi så et problem. Og tenkte – det skal vi løse

Hva er problemet dere vil løse?

  • Utslipp av farmasøytiske produkter til naturen er et økende og et globalt problem, forteller Ingebretsen.
  • Problemet i dag er at 70% av medisinen du spiser, går ut igjen til elver og hav.

Utslipp fra byer, legemiddelindustri, landbruk og fiskeoppdrett går gjennom renseanlegg som slipper ut vann forurenset med medisiner og hormonpreparater.

Dette kan gi antibiotika resistens, skade organismer og få langtidseffekter vi aner lite om nå, forklarer gründeren.

 

Trenger rensing

Vannet fra renseanlegg trenger trensing.

  • Problemet har vært å finne en løsning dimensjonert for å rense ut farmasøytiske produkter fra vann. Det er forsket på og erkjent som et problem i årevis. Nå er det også kommet krav til legemiddel produsenter.
  • Problemene blir bare større og større.

 

Funnet løsning – med kjent teknologi

Det er dette vi har funnet en løsning på, sier gründeren

  • Vi har satt sammen flere kjente teknologier, bl.a. fra oljeproduksjon og kjente strømningsteknologier. Kombinasjonen er bra og kommer godt ut med lave kostnader på investering og drift.
  • Målet vårt er at løsningen kan håndtere veldig forskjellige volum, at den er lett å ta i bruk og har lavt energiforbruk.

Klar for industriell kunde

Hva er planen videre nå?

  • Nå rigger vi for å gå videre. Først tror vi på å finne en industriell kunde, gjerne farmasøytisk industri og prosessindustri med tungt nedbrytbare stoffer.
  • Vi jobber parallelt med patenter og finansiering for å bygge fullskala anlegg, og søker a. EU Horizon 2020, SMB fase 2, dvs. for selskaper som har produkter og løsninger klare for kommersialisering.

Fullskala anlegg er kostnadsberegnet til om lag 20 millioner kroner ifølge Ingebretsen.

Hvor tenker du det er aktuelt å bygge fullskala?

Herøya kan være svært aktuelt for fullskala anlegg, sier gründeren som etter hvert er blitt godt kjent i industri- og forskningsmiljøene på Herøya og i Grenland.