Snero AS

Snero AS

  • Yngve Bruksås
  • 2018
  • 920 981 569
  • Post Inkubasjon
  • Investor

De digitale omskiftningene skjer i et høyt tempo, og det kan være utfordrende å henge med.

Snero utvikler multimedialøsninger med lav brukerterskel som skal ivareta de eldre sin psykososiale hverdag.