Nyby AS

Nyby AS

  • Inkubasjon
  • Investor

Nyby er et digitalt verktøy som kobler ressurser og behov i samfunnet vårt. Nyby gjør det enkelt å be om hjelp, og enkelt å bidra. For alle. Nyby kobler mennesker. Nyby er en app, men vi liker å tenke på det som en ny måte å organisere velferdssamfunnet på.

I Nyby kan offentlige, ideelle, frivillige og private organisasjoner jobbe side om side med pårørende og naboer.

Hele velferdssamfunnet i en app
Enkelt å be om hjelp fra godkjente ressurspersoner.
Enkelt å bidra. Bidra med det du kan, når du kan.

Nytt fra Nyby AS / Facebook

Facebook

Vi gleder oss til å snakke på TEDxOslo i morgen om hvordan vi bygger morgendagens velferdssamfunn! #tedxoslo #nyby

Facebook

Mennesker er muligheter. Sammen bygger vi morgendagens velferdssamfunn! 🚀

Facebook

Takk for inspirerende frokostmøte og for fin omtale i Aftenposten, HKH kronprins Haakon!