Nyby AS

Nyby AS

  • Inkubasjon
  • Investor

Nyby er et digitalt verktøy som kobler ressurser og behov i samfunnet vårt. Nyby gjør det enkelt å be om hjelp, og enkelt å bidra. For alle. Nyby kobler mennesker. Nyby er en app, men vi liker å tenke på det som en ny måte å organisere velferdssamfunnet på.

I Nyby kan offentlige, ideelle, frivillige og private organisasjoner jobbe side om side med pårørende og naboer.

Hele velferdssamfunnet i en app
Enkelt å be om hjelp fra godkjente ressurspersoner.
Enkelt å bidra. Bidra med det du kan, når du kan.

Nytt fra Nyby AS / Facebook

Facebook

Nysgjerrig på Nyby men vil redusere skjermtid i helgen? Hør hvordan Horten kommune nå engasjerer frivillighet på nye måter med Nyby, på NRK radio! #nyby #morgendagensvelferdssamfunn --> Link til mer info om hvordan din kommune også kan engasjerer frivilligheten i kommentar under :)

Facebook

Ingenting er så gøy som å høre andre snakke om hva de får til med Nyby! Nyby brukes både i helse, i NAV, til integrering, med mer! Sagene Bydel er en av de som bruker Nyby for enklere samarbeid mellom hjemmetjeneste og frivillighet. Ønsker du å engasjere frivilligheten i din kommune eller organisasjon? Se link til hvordan i kommentarfeltet under! 🚀💥

Facebook

Hei 2019, og takk 2018! Nyby har i 2018 vært på 2 millioner melkekartonger, presentert for fullsatt sal i Operaen, Konserthuset, Spektrum og på over 50 konferanser over hele landet. Vi har vært i debatter med helseministeren, næringsministeren, eldreministeren, og en rekke flere. Ikke minst har vi fått et skikkelig bra produkt, som nå er i bruk i kommuner og organisasjoner rundt i Norge, og mange flere er på vei! Utrolig gøy å se hvordan ulike organisasjoner tar i bruk Nyby. 2018 gav oss mange spennende hendelser, mye mer enn det er mulig å gjengi her - ser frem til 2019 med enda mer!