Nyby AS

Nyby AS

  • Inkubasjon
  • Investor

Nyby er et digitalt verktøy som kobler ressurser og behov i samfunnet vårt. Nyby gjør det enkelt å be om hjelp, og enkelt å bidra. For alle. Nyby kobler mennesker. Nyby er en app, men vi liker å tenke på det som en ny måte å organisere velferdssamfunnet på.

I Nyby kan offentlige, ideelle, frivillige og private organisasjoner jobbe side om side med pårørende og naboer.

Hele velferdssamfunnet i en app
Enkelt å be om hjelp fra godkjente ressurspersoner.
Enkelt å bidra. Bidra med det du kan, når du kan.

Nytt fra Nyby AS / Facebook

Facebook

Hei! Nyby brukes til å koble mennesker over hele landet. Se 5 ulike eksempler fra kommuner som allerede er igang her 👇😌 Hva tenker du? Sammen bygger vi morgendagens velferdssamfunn! (Foto: Mari Woll, Anne Valeur)

Facebook

Nå er det mye som skjer ...over hele landet! Denne gangen skal vi til Stjørdal - les mer om Stjørdal kommune under, og se hvordan andre bruker Nyby på nyby.no 🚀😀👌

Facebook

Wow. Topplederkonferansen for staten! Tusen takk for muligheten til å presentere samhandlingsplattformen Nyby, og tusen takk for inspirerende panelsamtale der vi sammen med intraprenører fra offentlig sektor kunne dele erfaringer og læringspunkter sålangt. Våre topp 4 læringspunkter er: 1) offentlig-privat innovasjon = sant! om man får frihet og tillit som vi har fått fra våre partnere i offentlig, privat, ideell og frivillig sektor. 2) "Juridisk los" er viktig! Når man jobber på nye måter, er det viktig å skape trygghet for de som er involvert, og at man kan jobbe på nye måter og samtidig ivareta juridiske krav. 3) Gå fra “innovasjons- og pilotfokus” til “SKALERING AV LØSNINGER SOM FUNGERER” - Stjel med stil! 4) Det må LØNNE seg å samarbeide - nye digitale plattformer gjør samhandling enklere, men for at innsats i en "silo" som skaper effekt i en annen "silo" skal skje, må insentivene på plass. #morgendagensvelferdssamfunn #nyby #topplederkonferansen