Nyby AS

Nyby AS

  • Inkubasjon
  • Investor

Nyby er et digitalt verktøy som kobler ressurser og behov i samfunnet vårt. Nyby gjør det enkelt å be om hjelp, og enkelt å bidra. For alle. Nyby kobler mennesker. Nyby er en app, men vi liker å tenke på det som en ny måte å organisere velferdssamfunnet på.

I Nyby kan offentlige, ideelle, frivillige og private organisasjoner jobbe side om side med pårørende og naboer.

Hele velferdssamfunnet i en app
Enkelt å be om hjelp fra godkjente ressurspersoner.
Enkelt å bidra. Bidra med det du kan, når du kan.

Nytt fra Nyby AS / Facebook

Facebook

Tusen takk til Helsedepartementet for muligheten til å presentere Nyby for fullsatt sal på Regjeringens årlige helsekonferanse 2018. Se streaming med vår Fredrik - denne gang også med tegnspråktolk! #nyby #morgendagensvelferdssamfunn #velferdsteknologi #regjeringenshelsekonferanse

Facebook

Kirkens Bymisjon har vært samarbeidspartner med Nyby fra dag 1 og gjør en fantastisk jobb for å bedre livene til mange! Se denne videoen for å forstå hvorfor du burde bli med på årets TV-aksjonen NRK og registrer deg som bøssebærer på blimed.no! #kirkensbymisjon #tvaksjon #blimed #mindrealenesammen

Facebook

Gratulerer med god og viktig bok om plattformer og tillit, Arne Krokan! Og tusen takk for fin samtale mellom Næringsminster Torbjørn Røe Isaksen, sjef for Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth , Nybys egen Fredrik og Arne! #digitalisering #digitaleplattformer #nyby