Grenland Energy

Grenland Energy

  • Roman Stoiber
  • 2012
  • Post Inkubasjon
  • nothing

Grenland Energy AS er eksperter på avansert batteriteknologi med fokus på maritim sektor.

I desember 2014 gikk Kongsberg Maritime inn som medeier og strategisk samarbeidspartner. Samarbeidet har allerede resultert i to ”verdensrekorder”.

Proventia viktig støttespiller

Grenland Energy AS ble stiftet i november 2012 av Lars Ole Valøen, Roman Stoiber, Peder Thysted og Lars Briesendal. I september 2013, ble selskapet den første inkubatorbedriften i Proventia. – Å være i industriinkubatoren på Herøya har vært en viktig suksessfaktor for bedriften, mener daglig leder Roman Stoiber. – Uten Proventias nettverk og støttetjenester, hadde vi brukt mye lenger tid på å komme oss dit vi er nå, sier han.

Batterikompetanse i verdensklassen

De fire gründerne har alle bakgrunn fra bilindustrien, og var bl.a. med å bygge opp globalt konkurransedyktig batteriteknologi for el-biler i Miljøbil Grenland. Med solid kompetanse på batteri- og celleteknologi hadde teamet kompetanse til å skreddersy batteriløsninger til maritime kunder.

Fra generalist til spesialist

– I begynnelsen satset vi praktisk talt på ”alle” segmenter innen maritim sektor, sier Stoiber. – Kanskje mest av alt på batteriløsninger med god ”kondis”, dvs. høyenergibatterier med høy kapasitet og lav utladningsevne, f.eks. til elektrifiserte ferger. Etter hvert så vi at dette segmentet var svært konkurranseutsatte. Vi endret derfor fokus mot applikasjoner som trenger høyeffektsbatterier. Dette har vist seg å være et marked med betydelig mindre ekspertise og konkurranse. Høyeffektsbatterier er batterier med lavere kapasitet, men høy utladningsevne. Hvis vi kaller høyenergi-batterier ”langdistanseløpere” med god ”kondis”, er høyeffektsbatterier ”sprintere”. Batterier med disse egenskapene brukes f.eks. som backup-batterier på oljeplattformer, supplyskip og flytende oljeboringsinstallasjoner, eller – som i tilfellet med leveransen til Grieg-gruppen – til elektriske kraner om bord i bulkskip.

Ønsket ikke bare kapital

Resultatet av strategiomleggingen lot ikke vente på seg. Snart meldte investorer og samarbeidspartnere sin interesse, og i desember 2014 fikk Grenland Energy altså med seg Kongsberg Maritime på eiersiden. Proventia og Vekst i Grenland ble også med på kapitalutvidelsen. De fire gründerne ville ikke ha hvem som helst inn på eiersiden i denne fasen.

Strategisk samarbeidspartner

– Vi ønsket å få med oss en strategisk samarbeidspartner – ikke bare en ren finansiell investor. Og det fikk vi gjennom Kongsberg Maritime. Gjennom dette samarbeidet får vi en helt annen tilgang på kompetanse og ikke minst markedet, sier daglig leder Roman Stoiber.

cURL error 6: Could not resolve host: zizudev.no