Cycled Technologies AS

Cycled Technologies AS

  • Thor Sverre Minnesjord
  • 2016
  • Inkubasjon
  • Investor

Inviterer til å bli «cyclere» i et crowdsourcing-system: Thor Sverre Minnesjord forteller hvordan Cycled tilbyr et app hvor deltagere blir «cyclere» et crowdsourcingsystem*) som håndterer verdiene i et sirkulær-system for materialer og avfall.

*) «Crowdsourcing» (på norsk nettdugnad) er en spesiell form for dugnad, hvor et stort antall mennesker utfører en felles oppgave basert på fellesskap, medvirkning og selvorganisering (Kilde: Wikipedia).

Cycled tilbyr to produkter, en app som håndterer verdiene av materialer og avfall og smarte avfallscontainere for resirkulering av materialer. Begge produkter testes nå ut. Smartcontainere i Dubai og Cycler App i Laos Nigeria.

Cycled App – slik håndterer vi verdier

  • Vår kjernekompetanse er at vi er eksperter på verdi av ressurser og material vitenskap, forteller Minnesjord. Cycled app er en plattform som håndterer verdier for aktører som samler inn og som vil bli kvitt materialer/avfall. Det kan være alt fra et land, myndigheter, selskaper, personer. Dette er håndtering av verdier. Vi har laget et verdisystem med tokens, som har kontroll på håndtering av penger.
  • Vi bruker inspirasjon fra spillverden. De som registrerer seg blir «Cyclere», og kan koble seg til hverandre. Cyclere får tokens. Tokens er et poengsystem knyttet til verdi/penger på materialer/avfall. En cycler leverer inn materiale på innsamlingspunkt. Det blir kontrollert og cycleren får sintoken (poeng).
  • Appen har et ratingsystem og en verifiseringsmekanisme som bekrefter faktiske verdier. Ratinger går begge veier og verdier er synlige. Systemet scanner på sjekkpunkter, bruke kryptografi og blokkjedeteknologi. Moderator passer på at verdisystemet i «spillet» foregår ihht. til regler, forteller Thor Sverre Minnesjord.

 

Smarte avfallscontainere – får belønning for å kaste

Dette er smarte innsamlingssystemer som kan ta imot ulike typer avfallsmaterialer, forteller Minnesjord. Man får belønning for å kaste. For eksempel, et kaffekrus fra en merkevareprodusent. I dag samler merkenavneiere inn kun 10-12 prosent.