AFC Analytics

AFC Analytics

  • Sophus Jacob Kielland
  • 2
  • Post Inkubasjon
  • Samarbeidspartner

Overvåkingsteknologi som samler Big Data fra oppdrettslaks med formål om å kartlegge bevegelser og velferd.

Ved å kartlegge og selge denne informasjonen, løser man et stort problem ved lakseoppdrettsnæringen i dag; oversikt over besetningen og tidlig deteksjon av avvik.

AFC Analytics utvikler en 2vk databrikke som implanteres i oppdrettslaks og kartlegger bevegelser og velferd hos laksen. Databrikken, eller kapselen injiseres i smolt for å gi informasjon inn i en database, slik at vekten og veksten blir registrert, sammen med en rekke andre velferdsindikatorer som kartlegges.

Dette biomasse overvåkningsverktøyet og real-time informasjonen man får ut av analysen, gir oppdrettere uvurdelig kunnskap om besetningen sin til enhver tid. Man kan tidlig oppdage avvik, om for eksempel sykdom, da man har ID på hver eneste laks og kan plukke ut den som er syk. En oppdretter vet heller ikke hvor stor besetning han har til enhver tid. Med dette verktøyet vet han nøyaktig hvor mange tonn og hvilke vektklasser laks han har å selge.
Dette biomasse overvåkningsverktøyet og real-time informasjonen man får ut av analysen, gir oppdrettere uvurderlig kunnskap om biomassen sin til enhver tid. Man kan tidlig oppdage avvik, om for eksempel sykdom, da man har ID på hver eneste laks og kan plukke ut den som er syk. En oppdretter vet heller ikke hvor stor besetning han har til enhver tid. Med dette verktøyet vet han nøyaktig hvor mange tonn og hvilke vektklasser laks han har å selge. Et proof-of-concept ble testet i Skottland i 2015 og neste prototype skal testes på Arctic Seafood Group’s lokaliteter i Nordland i 2018-2019.