Rolf Olaf Larsen

21.nov 2017

Rolf Olaf Larsen

Av Jørn Roar Bamle

Rolf Olaf Larsen er tidligere direktør for Pilotarena i Herøya Industripark. Gjennom lang fartstid i Hydro og prosessindustrien i Grenland, har han omfattende industriell kompetanse og bred erfaring fra pilotering. Pilotering innebærer å få testet ut et forskningsprosjekt, eller en ny industriell forretningsidé i større skala før ideen eventuelt realiseres.