Jørn Roar Bamle

06.feb 2022

Jørn Roar Bamle

Av Jørn Roar Bamle

Jørn Roar Bamle er daglig leder i Proventia. Bamle har bakgrunn innen Økonomi/revisjon og har bred erfaring fra næringsutvikingsarbeid,  virkemiddelapparat, gründerbistand, finansiering og bedriftsrådgivning fra Vekst i Grenland.