17 millioner til Norhybrid Renewables

17 millioner til Norhybrid Renewables

Av Vibeke Abrahamsen

Carl Ivar Holmen er forretningsutvikler i Proventia. I denne filmen fra AVG Group Sarl (3:20) forteller han om hvordan det er å starte bedrift i Norge og hvordan skaffe finansieringen til dette.

AVG Group Sarl et av mange investeringsfond som investerer i nye bedrifter som utvikler teknologi og tjenester i overgangen fra fossil til fornybar energi . Denne sommeren har AVG besluttet å investere opp til 17 mNOK i en av våre inkubatorbedrifter, Norhybrid Renewables.  

Norhybrid Renewables er en inkubatorbedrift med fokus på fornybar energi. Bedriften utvikler modulære vindturbiner som frittstående energiløsninger som også kan supplere eksisterende solcelle- og vindmølleinfrastruktur. Vindturbinene, sammen med tilhørende programvare, er svært energi- og kostnadseffektive sammenlignet med tradisjonelle vindmøller. Norhybrid kommersialiserer nå teknologien og de første installasjonene forventes i Polen allerede i 4. kvartal 2021.