Cemit Group AS – Cemit Digital

Cemit Group AS – Cemit Digital

  • Are Sandersen
  • 2018
  • 921160968
  • 13
  • Forretningsmessig innovasjon
  • Investor

Selskapets mål er å utfordre jernbane- og trikkesektoren til å bruke innovative og bærekraftige løsninger ved å gjøre dem tilgjengelige, slik at infrastruktureiere kan nå sine mål om sikkerhet, effektivitet, pålitelighet og tilgjengelighet.