Vekst i Grenland og StartOpp ble lagt ned – hva nå?

28.jan 2022
Aktuelt

Vekst i Grenland og StartOpp ble lagt ned – hva nå?

Av Vibeke Abrahamsen

Det interkommunale selskapet som var eid av grenlandskommunene ble lagt ned 31. desember 2021. Proventia viderefører noen av tjenestene.

Ny mann i staben

Hans Børge P. Lien kommer fra jobben som veileder i Vekst i Grenland og er nå ansatt i Proventia. Lien har master i innovasjon og ledelse, men det er hans erfaring som gründer som er gull verdt i møtet med potensielle nye virksomheter.

– Det å få være en gründerstøtte som hjelper gründere og etablerte bedrifter med å skape nye bærekraftige arbeidsplasser gir meg utrolig inspirerende, lærerike og motiverende arbeidsdager, forteller Lien.

Start i Grenland tilbyr drop-in

Proventia har fått oppdraget fra Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner om å ivareta de som er helt i startfasen. Det som tidligere ble kalt for Etablererkontoret, og senere StartOpp Grenland, er blitt døpt om til «Start i Grenland». Hos Start i Grenland kan Proventia tilby individuell veiledning på flere områder som for eksempel, forretningsidé, forretningsplan, markedsavklaring, valg av organisasjonsform, finans, også videre.

– For å være lettere tilgjengelig, vil jeg én dag i uka sitte hos Farstad & Co i Kverndalen i Skien. Der blir jeg å treffe torsdager fremover, mellom klokken 1000 og 1330, forteller Hans Børge. – Det blir rett og slett «drop-in-veiledning» av gründere.

Gründerplassen

For virksomheter som enten har innovasjonshøyde eller et potensiale for å skape flere nye arbeidsplasser i Grenland, har Start i Grenland et eget tilbud hvor vi tilbyr to timer i måneden med veiledning fra en av Proventias forretningsutviklere, lån av kontorplass hos Proventia på Herøya, lån av møterom og printer og ikke minst gratis medlemsskap hos Grenland næringsforening. Man må søke om opptak til deltagelse til Gründerplassen, og det gjør man via Proventia sine nettsider.

Grenland næringsfond

Grenland næringsfond har lånt ut penger og gitt tilskudd til bedrifter i Grenland i 30 år. Det er fortsatt rundt 60 låntakere i porteføljen. Når avviklingsregnskapet til Vekst i Grenland er ferdigstilt våren 2022, vil vi få endelig status på hvor stor sum som vil bli med fondet videre. Fondet eies av grenlandskommunene via et oppgavefellesskap, men det er Proventia som skal forvalte fondet. Det vil bli nye vedtekter til Grenland næringsfond. Slik det ser ut i dag vil det ikke lenger være rom for tilskudd fra fondet, men det vil fortatt være anledning til å søke om risikolån. Søker må vise til innovasjonshøyde og/eller arbeidsplasspotensiale.

God start på 2022

Selv om de nye tjenestene i Proventias regi foreløpig ikke er blitt markedsført, så har gründerne likevel funnet frem. Hans Børge har hatt flere veiledninger siden nyttår.

– Vi er svært fornøyde med tilgangen på nye idéer. Disse kan skape nye virksomheter og gode løsninger for samfunnet fremover, sier daglig leder, Jørn Roar Bamle. – Selv om det har vært hjemmekontor i flere uker nå, så har vi hatt fulle kalendere med flere møter med både gründere og allerede etablerte bedrifter.

Næringsjefkollegiet

Proventia har faste møter med næringssjefene i Grenland. Har du andre næringsspørsmål som gjelder din kommune, så må du ta kontakt med din næringssjef.

Skien kommune: Monika Lønnebakke Tlf. 480 50 316

Porsgrunn kommune: Øyvind Solbakken Tlf. 905 80 733

Bamble kommune: Hege Bjørnerud Tlf. 480 95 112

Siljan kommune: Tore Halvorsen Tlf. 984 12 859

Kragerø kommune: Geir Lia Tlf. 993 66 166

Drangedal kommune: Tore Halvorsen Tlf. 984 12 859