Proventia styrker laget

25.aug 2021
Aktuelt

Proventia styrker laget

Av Jørn Roar Bamle

Porteføljen til Proventia vokser seg stadig større og med flere ansatte og nye oppgaver er det blitt besluttet å ansette Vibeke Hofsten Abrahamsen (49) som administrasjonskonsulent fra 1. august. 

Vibeke H. Abrahamsen kommer fra samme stillingen i næringsselskapet Vekst i Grenland IKS (ViG). Der har hun blant annet forvaltet låneporteføljen for Grenland næringsfond og Skien næringsfond.

«Flere av bedriftene jeg har fulgt gjennom ViGs låneportefølje de siste ni årene finner jeg igjen i inkubasjon hos Proventia. ViG har ett lavterskel tilbud, StartOpp (tidligere Etablererkontoret), for gründerne som vil «lufte» ideene sine. Der har de blitt ivaretatt med samtaler og veiledninger. De mest interessante konseptene har blitt presentert for Proventia, forteller Vibeke.

«I forbindelse med at ViG legges ned fra nyttår vil det bli nye tilbud gjennom kommunene på hvordan «tidligfase-gründerne» skal følges opp. Vår jobb i Proventia blir å følge opp kontakten med næringssjefene og opprettholde det gode tilsiget vi har hatt de siste årene gjennom ViG», forteller Vibeke.

Fortell litt om deg selv:
«Jeg blir 50 år i oktober. På privaten er jeg gift med Terje Abrahamsen og vi har to døtre (19 og 24 år). I ungdomstiden hadde jeg et par år i USA og Sveits, men de siste 25 årene har jeg bodd og jobbet i Telemark, så jeg kjenner distriktet vårt godt. Nå bor jeg i sykleavstand til Herøya Industripark, så nå har jeg ambisjoner om å bli litt sprekere også.»

Hvordan tror du bakgrunn fra Vekst i Grenland vil være nyttig i Proventia?

«Jeg har mye ulik arbeidserfaring bak meg, som jeg tror kommer godt med i mitt nye virke hos Proventia. Jeg har jobbet flere år i media, men har også vært ansatt hos Politimesteren i Telemark og vært fem år i et konsulentselskap med fokus på «lean business».  I Vekst i Grenland hadde gleden av å være med å arrangere store konferanser som blant annet Vekstkonferansen og Industriuka og på fritiden har jeg vært leder av Porsgrunn Amatørteater som også har gitt meg mye prosjekterfaring».

Vibeke har også erfaring med design, og har utarbeidet flere brosjyrer, bannere, plakater og filmsnutter. «Jeg har studert webdesign og selv det er en helt annen verden digitalt i dag enn det var for 20 år tilbake prøver etter beste evne å holde meg oppdatert. Vi har mange dyktige reklamebyrå i vår region ved større oppdrag samarbeider jeg med dem. Jeg håper jeg kan være til hjelp for inkubatorbedriftene i forbindelse med synlighetsarbeidet for den enkelte bedrift».

 Du går nå inn i en ny rolle – har du noen tanker om dette?
«Nå er jeg spent på veien videre hos Proventia. Det er et selskap jeg kjenner godt fra før, med super-hyggelige kollegaer. Jeg vil i en overgangsfase fortsatt være tilknyttet ViG og avviklingen av selskapet. Det er en del ViG-oppgaver som må ivaretas også etter 1. januar, så jeg håper jo at Proventia kan bli vurdert som en leverandør da Kompetansen i hvertfall er på plass hos Proventia!»