Fra innovasjon til marked

13.jun 2024
Aktuelt

Fra innovasjon til marked

Av Vibeke Abrahamsen

Under industriuka var vi så heldige å få Tor W. Andreassen, professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole til å dele sin innsikt rundt det å lykkes på reisen fra innovasjon til marked. Behovet for innovasjon og gründere er udiskutabelt. og essensielt for økonomisk dynamikk og vekst.

Tusen takk igjen for at du lar oss nyttiggjøre oss av din unike kompetanse Tor Wallin Andreassen.

Her er noen nøkkelpunkter:

  • Løse store samfunnsutfordringer: verden har uendelig behov å løse framtidens samfunnsutfordringer.

  • Praktisk nytteverdi: Utvikle produkter og tjenester som møter virkelige behov og som er funksjonelle for brukerne.

  • Markedsaksept og posisjonering: Prioriter kundens behov og utvikle en effektiv markedsføringsstrategi for å sikre bred aksept. Samtidig er det viktig å optimalisere plasseringen av ideene i markedet ved å finne en god balanse mellom kostnadseffektivitet og kundetilfredshet.

  • Fleksibilitet og kontinuerlig innovasjon: Vær rask til å tilpasse deg markedsendringer og vær forberedt på kontinuerlige endringer i bransjen.