GrabACab AS

GrabACab AS

  • Kristian Henrik Svindal
  • 29.02.2016
  • 916 840 640
  • 1
  • Post Inkubasjon
  • Investor

GrabACab AS utvikler neste generasjons bestilling- og logistikk system for drosjenæringen.

I Norge kjører drosjene over 200 millioner kilometer i året UTEN passasjerer. Det skal GrabACab AS gjøre noe med. Men en egenutviklet bestilling og logistikk system, skal GrabACab effektivisere næringen, redusere utslipp, redusere veg og bil slitasje, øke inntjeningen til drosjesjåfører og eiere, og til syvende og sist gi passasjerer bedre service, kvalitet og trygghet på vegen.