Dignatio

Dignatio

  • Ludwig Sandell
  • Post Inkubasjon
  • Annet

Når du har noe å bevise rettslig!

Dignatio AS er et firma som jobber med å finne, autentisere, bearbeide og bevare lyd-, video- og datafiler for bruk i rettssaker og tvister.

Utvikler standard for rettsvesenet
I Norge er rettsteknisk bruk av lyd-, bilde- og datafiler relativt nytt. I USA har de holdt på med dette så lenge disse informasjonskildene har eksistert. I England, Tyskland og Frankrike har det også kommet for fullt. Nå ønsker Sandell Audiolabs AS å vekke behovet i Norge.

– Vi bruker mye avansert teknologi for å analyser, lete etter og finne biometriske spor som er målbare og f.eks. kan brukes som rettstekniske bevis, forteller daglig leder Ludwig Sandell. Vi jobber med å utvikle en standard for rettsvesenet for når en data-, lyd- eller bildefil har høy nok kvalitet til å kunne legges frem som bevis i en rettssak. Så vidt vi vet, er vi de eneste i Nord-Europa som jobber med å lage en slik standard.

Når krav til sikkerhet er høyt
Typiske kunder for oss vil kunne være innen bank, forsikring, politiet, påtalemyndighet, millitæret eller virksomheter generelt med høyt krav til sikkerhet rundt det de driver med.

Proventia bra for gründere
Proventia som inkubator, kan gi meg en del av de tingene jeg ikke hadde hatt råd til – eller egentlig visste at jeg trengte – som en liten gründerbedrift. Kontorfellesskap, økonomisk rådgivning, kurs og foredrag, er noen eksempler på ting som er og har vært av stor verdi for oss. En annen fordel, er at vi får være sammen med andre bedrifter som er i samme situasjon som oss. Som har startet opp, eller holder på å starte opp. Det er ofte over lunsjen her på Proventia at vi deler erfaringer, utveksler nye ideer og til og med kanskje gir hverandre et lite spark i baken, sier Ludwig Sandell.

Nytt fra Dignatio / Facebook

Facebook

Vi flytter inn i nye og større lokaler på Herøya. I den forbindelse oppgraderer og oppdaterer vi blant annet våre servere. Du kan derfor oppleve at det tar lengre tid å nå oss på e-post enn vanlig. Send en melding her eller gå til www.dignatio.no der du finner øvrig kontaktinfo. Fra tirsdag 22.05.2018 er vi oppe og går som normalt

Facebook

Er det noe i Norge som terrorister muligens er interessert i å ødelegge? Olje? Gass? Kjemikalier? Er vi rustet for å håndtere slik cyberterrorisme? Lite gledelig, men like fullt viktig lesning

Facebook

«– Det er noe vi ser både i offentlig og privat sektor. Blir det for store prosjekter er det økonomene som bestemmer, snarere enn at teknologene får tegne og forklare hvorfor man behøver et høyere sikkerhetsnivå, sier Sandell.»