Calora Mooring Systems

Calora Mooring Systems

  • Bjørn Stokka
  • 2015
  • 915 378 145
  • 2 (fremtidig 16)
  • Post Inkubasjon
  • Annet

Forankring og fortøyning er like viktig for flytende installasjoner offshore, som for fritidsbåter og handelsfartøyer.

De er regnet for å være sikkerhetskritiske komponenter. Bruk av tau/trosser til forankringsliner er veldig attraktivt, da dette både gir stor fleksibilitet med tanke på oppankringsdybder, lengder på linene, økt sikkerhet og reduserte investeringskostnader.

Fibertau er mye lettere og mer elastisk enn tradisjonelle løsninger som kjetting og ståltau, korroderer ikke og forenkler jobben med å holde forankrede enheter på plass. Den største begrensende faktoren for økt bruk er at fibertau er utsatt for mekaniske skader som kan føre til ankerlinebrudd med potensielle konsekvenser som avdrift etc. Slike skader kan bl.a oppstå ved interaksjon med trålevaiere. Ved å beskytte fibertau vil forankring av installasjoner møte dagens og fremtidige krav til robusthet og bidra til økt sikkerhet.

Markedspotensial
To operatørselskaper og et riggselskap er med å finansiere piloteringen sammen med morselskapet og Norges Forskningsråd, gjennom DEMO 2000 i et såkalt felles industriprosjekt (JIP). Det jobbes med en demonstrasjon av produktet for to markeder: Mobile Drilling Units (MODU) og permanente forankringer. Med dagens fokus på innsparinger og forsiktige investeringer i bransjen, er en slik JIP et tegn på at teknologien er attraktiv for operatørselskapene.

Nye arbeidsplasser
For tiden jobbes det med industriell design og engineering; med dokumentasjon, tegninger, sertifiseringer, logistikk og støttefunksjoner, angående fabrikken som skal bygges og produktet som skal kommersialiseres. I løpet av 2017 vet man mer om omfanget, med tanke på plassbehov og antall ansatte. Det jobbes med utgangspunkt i et arealbehov på 5000m2 totalt, og fra 10 til 15 personer på tre skift, fra mandag til fredag

cURL error 6: Could not resolve host: zizudev.no