Fabrikken for syntetisk diesel nærmere realisering

10.jan 2018
Aktuelt

Fabrikken for syntetisk diesel nærmere realisering

Skrevet av Ole Bjørn Ulsnæs

Mot slutten av fjoråret fikk Nordic Blue Crude på plass finansieringen som kreves for å komme i mål med engineering og planlegging av anlegget for produksjon av klimavennlig diesel. Fabrikken skal bygges i Herøya Industripark (HIP), og om alt går etter planen, starter bygging i løpet av 2018.

 

Daglig leder av Nordic Blue Crude, Gunnar Holen, er foreløpig tilbakeholden med å fortelle hvem investorene er, men forteller at selskapet har hentet inn noen titalls millioner kroner i kapital til planleggings- og prosjekteringsarbeidet. Finansieringen kommer fra ulike investorer, der et investeringsselskap står for den største delen. Resten er skaffet til veie fra en rekke private investorer.
– Dermed har vi på plass arbeidskapitalen vi trenger, sier Holen. – Vi jobber videre med fullfinansieringen av fabrikken, men det har vi noe tid på siden vi ikke planlegger å komme i gang med anleggsarbeidene før i annet halvår 2018.

Første kommersielle fabrikk

Klimavennlig diesel produseres av CO₂, vann og elektrisk kraft. Aktørene mener at fabrikken på Herøya blir verdens første kommersielle fabrikk basert på denne teknologien.
I 2015 kunne tyske Sunfire og Audi fortelle at de hadde produsert sine første liter med diesel av vann, karbondioksid (CO2) og fornybar energi i et pilotanlegg i Dresden. Produktet, som ble døpt Blue Crude, ble da raffinert til det Audi kalte e-diesel. Det norske selskapet Nordic Blue Crude inngikk en lisensavtale med Sunfire med planer om å etablere en fabrikk i Herøya Industripark i Porsgrunn. Det er den fabrikken som nå er nærmere realisering.
– I første omgang ønsker vi å etablere en årlig produksjon på 10 millioner liter syntetisk diesel. Målet er å være i gang med produksjon i 2020, sier Holen. – Dersom alt lykkes, vil vi utvide og øke produksjonen til 100 millioner liter årlig.

Optimistisk

Det er ikke et demoanlegg som skal bygges. Produksjonen på 10 millioner liter vil gi en omsetning på ca. 200 millioner kroner årlig. Investeringen er beregnet til 70 millioner euro, eller ca. 680 millioner kroner etter dagens kurs.

Holen er godt fornøyd med framdriften i arbeidet med å fullfinansiere prosjektet. – Vi har intensjonsavklaringer fra banker med henblikk på lån, vi har god dialog med Enova, Den europeiske investeringsbanken og investorer. Den biten ser også veldig lovende ut, så jeg er ikke bekymret for at vi ikke skal få det til, avslutter han.