– Dette er en løsning vi selv har savnet i bransjen

– Dette er en løsning vi selv har savnet i bransjen

Av Vibeke Abrahamsen

I «gamle dager» når du skulle ut og reise, så besøkte du ditt reisebyrå og fikk dem til å sette opp turen din. I dag gjør du et Google-søk og sammenligner de forskjellige turoperatørene, eller du tar direkte kontakt med både flyselskap og hotell – via internett. Det er blitt veldig lett og frakte deg og de du er glad i rundt om i verden, etter de kriteriene du selv ønsker. Backpacker eller luksusreiser, det er lett å finne en reiseform som passer deg.

Men hadde du vært en gjenstand, for eksempel en ny BMW, som skulle reise fra Tyskland til Norge sammen med mange andre biler, så er det ikke like lett og finne reiseruten.

Roroskip
Hva er roro? Det er en forkortelse for «roll-on-roll-off», en betegnelse på en skipstype som har en konstruksjon der rullende last kan kjøres i fra kaien og direkte ombord og deretter av skipet igjen. Det kan være biler, lastebiler, busser, båter på hengere, anleggsmaskiner, også videre.

Har du prøvd å finne rutetidene for roroskip?  Og prøvd å sammenligne priser, datoer og tidstabeller fra de forskjellige shippinglinjene? Denne bransjen har vært der reiseglade turister var før internett – de har vært prisgitt agenter som har vært mellomledd mellom selger, skip og kjøper, slik reisebyråene var «i gamle dager». Roroskip er også prisgitt vær, effektivitet på land og «køsystem» i de mest hektiske anløpshavnene.

Endre LekvenLokal gründer
Endre Lekven er en ledende maritim konsulent med fokus på innovative løsninger. Han har lang fartstid fra å jobbe med store rederier og gir råd vedrørende PCTC-markedet (Pure Care Truck Carrier), standard og krav for fartøy, bruk av lasteutstyr og håndtering av gods. Lekven er også omreisende lastinspektør og fartøysoperatør. I sitt arbeid har han sett behovet for å få samlet all informasjon på ett sted.

Informasjon fra shippinglinjene – fra hele verden
Selskapet til Endre Lekven, ENL Solutions, har utviklet en portal for å kunne finne det skipet som best passer dine behov. Siden denne bransjen har «levende» tidstabeller, så vil en slik portal kunne bespare kostnader i alle ledd.

– Slik det er i dag, så er det veldig uforutsigbart for arbeiderne i havna. En stor arbeidsstokk kan vente på å kjøre hundrevis av kjøretøy ombord i skip A, men så er det uforutsette forsinkelser som gjør at et annet skip (B) blir prioritert. Arbeiderne gjør jobben for skip B og drar hjem. På natten ankommer skip A, uten at bakkemannskapene er der lenger. Med vår portalløsning vil det bli enkelt å følge skipene fra havn til havn og beregne ankomsttid med god margin, forteller Endre Lekven fra Skien.

https://www.enl.solutions/
Nettportalen ENL Solutions består av 5 moduler:

  1. Voyage Finder er en global base med PCTC- og RORO-kalendere. Du kan hente inn priser direkte fra shippinglinjene.
  2. Voyage Tracker gir direkte skipsinformasjon, planlagt og reell avgang og ankomst.
  3. Port Activities gir informasjon om havnene hvor skipene anløper.
  4. Port Optimizer er en sømløs informasjonsutveksling mellom rederi, skipsagent og havneoperatør, som også inkluderer et ytelsesstyringssystem.
  5. Market Navigator. Ulike ytelsesindikatorer som gir informasjon om rederiets operasjonelle, økonomiske og miljømessige ytelser.

– Dette er en portal som vi selv har savnet i bransjen. Foreløpig finnes det ingen konkurrenter til løsningen og vi satser nå på få dette rullet ut til rederi, havneoperatører og agenter så snart det lar seg gjøre, forteller Eivind Lekven.

ENL Solutions er en av Proventia sine inkubatorbedrifter.