Minnesotas guvernør frir til norske gründere

21.feb 2023
Aktuelt

Minnesotas guvernør frir til norske gründere

Av Vibeke Abrahamsen

Thomas Åmot representerte Proventia på lunsjmøte med guvernøren.

I forrige uke var guvernør Tim Walz fra Minnesota på besøk i Norge. Oppdraget hans var å promotere Minnesota som destinasjon for handel og investering. Staten Minnesota nådde rekordhøye eksporttall i 2022.

Guvernøren har hatt flere møter i Norge, både i Trondheim og i Oslo. Ett av disse møtene var en businesslunsj med europeiske selskap som vurderer USA og Minnesota for eksport og ekspansjon. Telemark var representert med blant annet inkubatorselskapet Affin AS og MeetCon.

Tim Walz

Gründer, Harald Furu, og daglig leder, Erik Rosen, fra Affin AS var sammen med Proventias Thomas Åmot til stede på businesslunsjen i regi av Norway House. Affin AS er et selskap med oppfinnere, som har fokus på sikkerhet for mennesker og kjøretøy – spesielt på glatte veger.  

Hvordan fikk dere invitasjon til denne lunsjen, Thomas?
       Proventia har et samarbeid med Norway House og jeg har hatt god dialog med Britt Ardakani som inviterte oss. Vi var heldige og fikk muligheten til å presentere ett selskap dagen før selve lunsjen.

Affins produkter for vinterveier, 4WAY, har stort potensiale i nord-USA og Canada.

I tillegg har selskapet også tatt tre patenter på imponerende energiløsninger. Affins presenterte løsninger for internasjonal energikrise og klimaendringer til Norway House (BARN).

Fikk Affin AS knyttet noen kontakter?
       Representantene fra Norway House ga uttrykk for at de var imponerte over presentasjonen til Affin, og det ble knyttet flere kontakter i forbindelse med møtet.

Hva er etterlatt inntrykk etter et slikt besøk?
­– Jeg ser mange muligheter for våre bedrifter. Det å kunne bygge et nettverk med Minnesota-miljøet kommer til å bli veldig verdifullt i fremtiden, forteller Thomas.

Det var flere interessante samtaler både med Minnesota-miljøet, eget fylke og ambassaden om fremtidig handelssamarbeid.

        Det som er fint er den skandinaviske kulturen som er i nord-USA, hvor det er mye lik tankegang og kultur som vi er vant med herfra. Vår viktigste jobb er å bygge relasjoner og knytte bedrifter vi har tro på til miljøet i Minnesota, forteller Thomas.

Thomas Åmot, Britt Ardakani, Harald Furu og Erik Rosen.

Fra venstre: Thomas Åmot (forretningsutvikler Proventia), Britt Ardakani (Director of Business Outreach. BARN), Harald Furu (gründer Affin AS) og Erik Rosen (daglig leder Affin AS)

Hovedbildet viser fra venstre: Terje Riis-Johansen (Vestfold og Telemark Fylkeskommune), Britt Ardakani (BARN), Vidar Keyn (Den amerikanske ambassaden i Oslo), Christina Carleton (Norway House), Thomas Åmot (Proventia) og Laurence Reszetar (Minnesota Trade Office).