– Interessant møte med Proventia og MSG-Aviation

01.apr 2022
Aktuelt, Ukategorisert

– Interessant møte med Proventia og MSG-Aviation

Av Vibeke Abrahamsen

Forrige måned var biskop Stein Reinertsen på visitt i Grenland og i den forbindelse ønsket han  besøk og informasjon om næringslivet her. Proventia ble invitert til bispevisitas og fikk fortalt om inkubatorens rolle.

Engasjement for lokalt næringsliv skal en folkekirke ha

– Når jeg er på visitas, setter jeg pris på bedriftsbesøk. Å få innblikk i noe av det lokale næringslivet er også en viktig del av engasjementet en folkekirke skal ha. Jeg fikk høre om arbeidet som Proventia gjør for å hjelpe grundere til å utvikle sine ideer, og det var svært lærerikt å høre Jørn Roar Bamle fortelle om hvor viktig det er at arbeidet deres er individuelt tilpasset den enkelte, og eksempler på noen av bedriftene de har fått hjelpe, forteller biskop Stein Reinertsen.

– En av dem er MSG Production AS, som vi besøkte. Svein Gunnar Mæland fortalte om ideen som førte til dette svært spennende arbeidet med å utvikle en flyvaskemaskin. Det er gledelig at bærekraft står så høyt i fokus, og jeg fikk høre om de viktige miljømessige fordelene en slik flyvaskemetode vil ha. Ikke bare var det interessant å høre denne gründerideen i seg selv, men tenkningen bak hvordan man kan lykkes kan også overføres til mye vi gjør i våre menigheter.

Fellestrekk mellom etablert næringsliv og frivillig arbeid

Sogneprest Sam Tore Bamle var vertskap for biskopen. Han forteller; 

– Det er mange fellestrekk mellom å etablere en næringslivsbedrift og å bygge opp et frivillig arbeid. Det handler i stor grad om å tro på sitt prosjekt og forsøke å få med andre på laget. Gjennom møtet med gründer Svein Gunnar Mæland, merket vi hvor viktig hans evne til å fortelle var for å vekke vår interesse for prosjektet. For å få folk med seg som investorer har han måttet fortelle den samme historien mange ganger. 

I Grenland har både statlige, kommunale og private virksomheter gått sammen for å danne industriinkubatoren Proventia for å hjelpe folk med gode ideer gjennom prosessen fra idé til bedrift. Daglig leder av Proventia, Jørn Roar Bamle, fortalte om vår virksomhet, om virkemiddelapparatet og om bedrifter som hadde benyttet seg av våre tjenester.

– Alle virksomheter vi hjelper fram, bidrar til det grønne skiftet. Noe annet er det ikke mulig å finne investorer til,  fortalte Jørn Roar Bamle.