Tredoblet antall gründerbedrifter og innovasjonsprosjekter i 2016

21.nov 2017
Aktuelt

Rekordresultat for Sivas inkubatorer og næringshager.

Tredoblet antall gründerbedrifter og innovasjonsprosjekter i 2016

Av: Siri Krohn Fagervoll - siri@krohnfagervoll.no

Proventia bidrar godt til Sivas rekordresultat for 2016. Innovasjonsselskapet etablert i Herøya Industripark og på Notodden tok inn tre ganger flere nye bedrifter i 2016 enn året før.

Fortsetter det i samme tempo, ligger det an til en dobling også i 2017. Proventia med kontorer i Herøya Industripark og på Notodden er ett av innovasjonsselskapene i Siva-nettverket i Norge som vokser raskt. Til tross for Proventias unge fartstid, 4 år, kommer resultatene.

I 2016 var 26 gründerbedrifter og innovasjonsprosjekter tilknyttet Proventias inkubatorprogram og innovasjonsmiljøer i Herøya Industripark, på Notodden og i hele Telemark.

− Antallet er nær en tredobling fra året før forteller daglig leder Jørn Roar Bamle og forretningsutvikler Jørn Christensen i Proventia. I de første seks månedene i 2017, har vi allerede tatt inn 11 nye gründerbedrifter og innovasjonsprosjekter. Fortsetter trenden ut året, kommer vi i hvert fall til å doble antallet i år, smiler begge fornøyd.

Per juni er 37 bedrifter tilknyttet Proventias inkubatorprogram. Gründerselskapene representerer mange bransjer og spenner geografisk fra Kragerø til Tinn.

Justert opp målene

Tilfangst av nye idéer fra gründere og innovasjonsprosjekter har eksplodert de siste par årene.

− Vi så at tilfangst av nye forretningsidéer og innovasjonsprosjekter lå langt over opprinnelige fastsatte mål, derfor justerte vi opp målene for antall nye prosjekter inn i Proventias inkubatorprogram i 2016, sier Sivas representant i styret, Oddrun Englund som har fulgt Proventias utvikling de tre siste årene.

Ifølge Jørn Roar Bamle ble det samlet i Telemark vurdert opp mot 500 forretnings- og prosjektidéer i 2016.

− Det er en enorm stor idétilgang, sier Proventia teamet engasjert. Vi samarbeider med alle utviklingsselskaper i Telemark (ViG, NUAS, RNU, MTNU) og får også tilflyt av idéer fra dem.

Etterspurt

Oddrun Englund som er seniorrådgiver for Siva Innovasjon mener at Proventia har fått en god posisjon de siste par årene.

− Proventias ledelse og kompetansenettverk har evnet å bygge tillit som gjør at inkubatorprogrammet er etterspurt og blir brukt av bedriftene. De har greid å ivareta en rolle som ikke virker truende i forhold til andre utviklingsselskap, men fått til samspill med utviklingsaktører i Telemark. Styrket samarbeid gir resultater og nye potensialer, sier Oddrun Englund som tror at det største potensialet i Grenland og Telemark ligger i at industrien bruker verktøyet enda mer.

Spenstig

Utviklingen som foregår i Grenland og Telemark er spenstig framholder Proventia-teamet.

− Vi ser at gründere og næringsliv satser. Flere av bedriftene er i rivende utvikling og har skalert opp kraftig. Og det er fantastisk gledelig at fire av selskapene har skaffet over 40 millioner kroner fra nasjonale FoU og også EU- midler i 2016, beretter Jørn Roar Bamle.

To store gjennombrudd

Bamle peker på to store gjennombrudd.

Det ene er Grenland Energy som lager batteripakker for maritim bruk. Selskapet har vokst seg ut av inkubatormiljøet og er på full fart inn i nye offshore markeder sammen med Safelink, en annen gründerbedrift etablert i Skien.

Det andre er MSG Production som er godt i gang med å bygge et fullskala demonstrasjonsanlegg for avising og rengjøring av fly.

Foto: Bygges i sommer: Fundamentene for demonstrasjonsanlegget er lagt og bygget reises i løpet av sommeren på Geiteryggen i Skien. Fv. Jørn Christensen, Proventia. Svein Gunnar Mæland, daglig leder MSG Deice og Jørn Roar Bamle, Proventia.

Innovasjonsiveren fortsetter i 2017

− Fra høsten går vi også inn i en ny rolle som kompetansemegler i Telemark i samarbeid med blant annet Norner, Telemark Næringshage og Herøya Industripark. Vårt miljø har sammen med forskningsinstitusjonen TelTek og rådgiverselskapet Periti fått oppdraget med kompetansemegling innen klima, miljø og energi. Dette blir et veldig bra tilbud med mye samlet kompetanse som næringsliv og industri kan plukke fra. Vi gleder oss til bidra videre med å skape nyvinning i hele Telemark, sier Proventia-tospannet Bamle og Christensen som gleder seg over pilene som peker oppover.