Forskningsrådet i Telemark fylkeskommune og Proventia inviterer til prosjektverksted

Av edison_admin

Hvilken ny kunnskap trenger du for å være foran konkurrentene?
Prosjektverkstedet er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere bedriftsprosjekter med forskning og hvordan disse kan finansieres gjennom offentlige finansieringsordninger.
Vi oppfordrer sterkt til å benytte muligheten til å få tilbakemeldinger på eget prosjektutkast.

Tid: 10:00-15:00 – tirsdag 29. september 2015
Sted: Hovedresepsjonen – Bygg 25, Herøya – (veibeskrivelse)
Kursholdere: Dag Oscar Oppen Berntsen, Regionansvarlig Telemark – Forskningsrådet og Otto Christian Dahl, Oslofjordfondet/VRI Telemark – Telemark fylkeskommune
Påmelding og innsending av prosjektutkast til otto-christian.dahl@t-fk.no innen 23. september 2015.

Se vedlegg for flere detaljer ved å klikke her!

Øvrige prosjektverksteder i Telemark i 2015:
Tirsdag 24.11. 10-15 Midt-Telemark Næringsutvikling, Bø